میلگرد صادراتی چین در ثبات

میلگرد صادراتی چین در ثبات

دنیای معدن -میلگرد صادراتی چین در ثبات و 244 تا 248 دلار هر تن فوب ثبت شده است. هفته گذشته یک عرضه کننده سعی کرد قیمت را 5 دلار بالا ببرد و به 260 دلار هر تن سی اف آر هنگ کنگ رساند که معادل 250 دلار هر تن فوب است. قیمت در بازار داخلی نیز هفته گذشته در مواردی تا 10 دلار رشد داشت. این رشد قیمت ممکن است موجب توقف خریدهای خارجی شود. در ویتنام نیز میلگرد چین 253 دلار هر تن سی اف آر است ولی خریدارها به دنبال کمتر از 250 دلار هستند. قابل ذکر است اخیرا در بازار داخلی چین میلگرد 8 دلار بالا رفته 262 تا 267 دلار هر تن درب کارخانه شده است.

قیمت در بازار داخلی نیز هفته گذشته در مواردی تا 10 دلار رشد داشت. این رشد قیمت ممکن است موجب توقف خریدهای خارجی شود.

 در ویتنام نیز میلگرد چین 253 دلار هر تن سی اف آر است ولی خریدارها به دنبال کمتر از 250 دلار هستند.

قابل ذکر است اخیرا در بازار داخلی چین میلگرد 8 دلار بالا رفته 262 تا 267 دلار هر تن درب کارخانه شده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا