بیلت سی آی اس در ثبات

بیلت سی آی اس در ثبات

دنیای معدن -متوسط قیمت بیلت دریای سیاه 253 دلار هر تن فوب و در ثبات است. کارخانه ها در 255 تا 260 دلار هر تن فوب پیشنهاد می دهند. برخی بخش اعظم تولید ژانویه خود را در 253 تا 254 دلار هر تن فوب فروخته اند. در ترکیه خریدارها معتقدند بیلت سی آی اس باید کمتر از 270 دلار هر تن سی اف آر باشد که معادل حداکثر 255 دلار هر تن فوب است. به گزارش ایفنا، برخی معتقدند باید در 265 تا 270 دلار هر تن سی اف آر بیلت بخرند. بیلت چین در ترکیه 5 تا 6 دلار بالا رفته به 255 دلار هر تن سی اف آر رسیده ولی تجار به دنبال 240 تا 245 دلار هر تن سی اف آر هستند.

در ترکیه خریدارها معتقدند بیلت سی آی اس باید کمتر از 270 دلار هر تن سی اف آر باشد که معادل حداکثر 255 دلار هر تن فوب است. به گزارش ایفنا، برخی معتقدند باید در 265 تا 270 دلار هر تن سی اف آر بیلت بخرند.

بیلت چین در ترکیه 5 تا 6 دلار بالا رفته به 255 دلار هر تن سی اف آر رسیده ولی تجار به دنبال 240 تا 245 دلار هر تن سی اف آر هستند.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا