رشد نرخ شمش و افت قیمت میلگرد

رشد نرخ شمش و افت قیمت میلگرد

دنیای معدن -روز گذشته فضای بازار آهن نسبت به روز‌های قبل با التهاب بیشتری همراه بود. از سویی برخی تولید‌کنندگان شمش فولاد به دلیل کمبود قراضه نرخ شمش را افزایش داده و از سوی دیگر تولید‌کنندگان مقاطع برای به‌دست آوردن نقدینگی اقدام به کاهش بیشتر قیمت‌ها کردند.

رشد نرخ شمش و افت قیمت میلگرد

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا