افت قیمت ورق در جنوب اروپا

افت قیمت ورق در جنوب اروپا

دنیای معدن -قیمت ورق گرم در جنوب اروپا با یک یورو افت به 317 یورو هر تن درب کارخانه رسیده که رکورد نزولی جدیدی بوده است.

هنوز تلاش فولادسازان اروپایی برای افزایش قیمت بر بازار نقدی تاثیر نگذاشته است.  برخی از کارخانه ها قیمت ورق گرم را به 345 تا 350 یورو هر تن درب کارخانه رسانده اند. این هفته معامله ها در 310 تا 325 یورو نهایی شده است.

ورق گرم وارداتی از چین نیز 280 تا 285 یورو هر تن سی اف آر می باشد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا