در نیمه نخست امسال رخ داد،

پوشش 44 درصدی پیش بینی های صنعتی آما

پوشش 44 درصدی پیش بینی های صنعتی آما

شرکت صنعتی آما در دوره شش ماهه نخست سال با اختصاص 154 ریال سود به ازای هر سهم معادل 44 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

 

 

شرکت صنعتی آما در دوره شش ماهه نخست سال با اختصاص 154 ریال سود به ازای هر سهم معادل 44 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، شرکت صنعتی آما پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 را با سرمایه 500 میلیارد ریال مبلغ 353 ریال سود به ازای هر سهم اعلام کرده است و طی دوره شش ماهه نخست سال با اختصاص 154 ریال سود به ازای هر سهم معادل 44 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

بر اساس این گزارش این شرکت در دوره شش ماهه یاد شده موفق شد معادل 46 درصد از فروش، 46 درصد از بهای تمام کالای فروش رفته،46 درصد از سود ناخالص و معادل 44 درصد از سود عملیاتی و سود خالص را محقق کرد.

این شرکت همچنین دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال مالی 94 را بصورت حسابرسی نشده نسبت به اطلاعیه قبلی اعلام کرد.

با توجه به گذشت 6 ماه از سال و عدم دریافت تسهیلات تا کنون و اینکه تصمیم بر اخذ تسهیلات از بانکها تا پایان سال نیز در دستور کار مدیریت نمی باشد بنابراین هزینه های مالی تقلیل یافته است.

با توجه به رکود بازار عمدتاٌ در ساختمان سازی و ارزیابی بازار و همچنین نیاز سنجی مشتریان به میزان تقریبی 22 درصد کاهش فروش به نسبت گزارش دوره قبل لحاظ شده است.

کاهش نسبت بهای تمام شده به فروش عمداٌ از بابت تغییر در نرخ خرید و تامین مواد اولیه از منابع اصلی بوده است.

کسب 77 میلیارد ریال سود خالص دوره

 صنعتی آما در دوره نیمه نخست سال مالی 94 مبلغ 413 میلیارد و 478 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.

از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 129 میلیارد و 273 میلیون ریال رسید.

از سود ناخالص دوره هزینه های اداری،عمومی کسر شد و با افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن، سود عملیاتی دوره به مبلغ 99 میلیارد و 953 میلیون ریال محاسبه شد.

از سود عملیاتی دوره هزینه های مالی و مالیات کسر شد و با افزوده شدن درآمدهای غیر عملیاتی به آن سود خالص به مبلغ 77 میلیارد و 120 میلیون ریال دست آمد و بر این اساس مبلغ 154 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.

گفتنی است به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 448 میلیارد و 58 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

 

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا