ثبات قیمت میلگرد در آسیا

ثبات قیمت میلگرد در آسیا

دنیای معدن - قیمت میلگرد در بازارهای داخلی آسیا پس از کاهش یک دلار در تنی، تقریبا به ثبات رسیده است. مشخص نبودن تخفیف صادراتی میلگرد چین تقریبا بازار را راکد کرده و معامله بین تجار و تولیدکنندگان را متوقف کرده است. طبق آمار موسسه پلاتس آخرین قیمت میلگرد چین 248 تا 254 دلار در تن فوب بوده بر اساس وزن واقعی بوده است. خریداران معتقدند با توجه به افت قیمت ها در بازار داخلی و همینطور کاهش قیمت سنگ آهن احتمال پایین آمدن قیمت میلگرد بیشتر شده است.

طبق آمار موسسه پلاتس آخرین قیمت میلگرد چین 248 تا 254 دلار در تن فوب بوده بر اساس وزن واقعی بوده است.

خریداران معتقدند با توجه به افت قیمت ها در بازار داخلی و همینطور کاهش قیمت سنگ آهن احتمال پایین آمدن قیمت میلگرد بیشتر شده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا