رئیس صندوق‌بین‌المللی‌پول محاکمه می‌شود

رئیس صندوق‌بین‌المللی‌پول محاکمه می‌شود

دادگاهی در فرانسه رئیس کنونی صندوق بین المللی پول را به اتهام پرداخت 400 میلیون یورو به یکی از تجار فرانسوی به دادگاه فراخواند.

به گزارش رویترز، طی روزهای گذشته کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، از سوی دیوان دادگستری جمهوری فرانسه به دادگاه فراخوانده شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، این مقام اقتصادی جهانی به اتهام تخلف در زمان تصدی وزارت اقتصاد فرانسه در 20 سال پیش به دادگاه فراخوانده شده است.

لاگارد متهم است در زمان وزارت خود به صورت غیر قانونی400 میلیون یورو برابر با 434 میلیون دلار به برنارد تاپیه، تاجر معروف فرانسوی ، کمک مالی کرده است.

برنارد تاپیه یکی از مهمترین حامیان مالی نیکولا سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در چند سال پیش بوده است.

دیوان دادگستری جمهوری فرانسه به تخلف وزرای دولت این کشور در زمان وزارت آنها رسیدگی می کند.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا