بازار ورق امریکا در ثبات

بازار ورق امریکا در ثبات

دنیای معدن - هفته دوم دسامبر بازار ورق امریکا در ثبات بوده و برخی نشانه هایی از بهبود در بازار دیده اند. قیمت فعلی ورق گرم در بازار داخلی امریکا 397 تا 408 دلار هر تن معادل 360 تا 370 دلار هر شورت تن درب کارخانه می باشد و ورق سرد 540 تا 551 دلار هر تن معادل 490 تا 500 دلار هر شورت تن می باشد.    اغلب کارخانه ها قیمت را ثابت نگه داشته اند و برخی به دنبال 10 تا 20 دلار افزایش قیمت هستند.  فعالان بازار در انتظارند در آینده نزدیک بهبودی تدریجی در بازار ورق امریکا مشاهده شود.       

اغلب کارخانه ها قیمت را ثابت نگه داشته اند و برخی به دنبال 10 تا 20 دلار افزایش قیمت هستند.

 فعالان بازار در انتظارند در آینده نزدیک بهبودی تدریجی در بازار ورق امریکا مشاهده شود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا