رشد تولید فولاد در امریکا

رشد تولید فولاد در امریکا

دنیای معدن - هفته گذشته تولید فولاد خام امریکا رشد چشمگیری داشته از سپتامبر سال جاری تاکنون بی سابقه بوده و مشابه مدت زمان مشابه سال 2009 است.

طبق آمار انجمن آهن و فولاد امریکا، میزان تولید با 4.44 درصد رشد هفتگی به یک میلیون و 553 هزار شورت تن رسیده  و نرخ بهره وری کارخانه ها با 2.8 درصد بهبود 65 درصد ثبت شد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا