بازار بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا

بازار بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا

دنیای معدن - بیلت چین در شرق آسیا برای دومین هفته متوالی نزولی شده که برخی علت اصلی آن را افت قیمت سنگ آهن می دانند. آخرین قیمت پیشنهادی 255 دلار هر تن سی اف آر معامله شده در حالی که قیمت پیشنهادی 258 دلار هر تن سی اف آر بود. آخرین هفته نوامبر نیز در 263 دلار هر تن سی اف آر معامله شده بود. در تایلند بیلت چین 250 دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.    هفته گذشته بیلت روسیه در 250 دلار هر تن سی اف آر حنوب شرق آسیا معامله شده بود. بدین ترتیب آخرین متوسط قیمت بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا از 255 تا 260 دلار به 250 تا 255 دلار هر تن سی اف آر رسید.       

هفته گذشته بیلت روسیه در 250 دلار هر تن سی اف آر حنوب شرق آسیا معامله شده بود.

بدین ترتیب آخرین متوسط قیمت بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا از 255 تا 260 دلار به 250 تا 255 دلار هر تن سی اف آر رسید.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا