ورق گالوانیزه چین در رکود

ورق گالوانیزه چین در رکود

دنیای معدن -در ماه نوامبر ورق گالوانیزه صادراتی چین رو به پایین بوده چون تقاضای خارجی و قیمت های داخلی نزولی بودند.

آخرین قیمت 350 تا 355 دلار هر تن فوب ثبت شده که نسبت به اوایل نوامبر 10 دلار افت داشت. پیشنهاد اولیه کارخانه ها نیز تا 360 دلار هر تن فوب است. معاملات اخیر در 350 دلار هر تن فوب نهایی شده است.

 در بازار داخلی نیز جدیدترین قیمت ورق گالوانیزه 370 تا 384 دلار هر تن با 17 درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده که نسبت به اوایل نوامبر 30 دلار هر تن ارزان تر شده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا