بازار قراضه امریکا فعلا در ثبات

بازار قراضه امریکا فعلا در ثبات

دنیای معدن - قراضه خرد شده در بازار داخلی امریکا 160 تا 175 دلار هر تن تحویل کارخانه است. با توجه به سرمای هوا جمع آوری و عرضه قراضه کم شده و برخی نگران کاهش بیشتر عرضه هستند. فعلا قیمت ها نسبتا ثابت مانده است.    فعالان بازار معتقدند قیمت در دسامبر نسبتا ثابت می ماند و برخی دیگر معتقدند هنوز برای نتیجه گیری زود است تا روزهای آتی روند بازار روشن تر خواهد شد.       

فعالان بازار معتقدند قیمت در دسامبر نسبتا ثابت می ماند و برخی دیگر معتقدند هنوز برای نتیجه گیری زود است تا روزهای آتی روند بازار روشن تر خواهد شد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا