افت قیمت ورق در بازار آسیا

افت قیمت ورق در بازار آسیا

دنیای معدن -قیمت نقدی ورق گرم وارداتی در بازار جنوب شرق آسیا 2.5 دلار هر تن کاهش یافته به 255 تا 260 دلار هر تن فوب چین رسیده است. این قیمت در ده سال گذشته بی سابقه بوده است.    در ویتنام ورق گرم چین 265 تا 272 دلار هر تن سی اف آر می باشد. روزهای آتی نیز بازار نزولی برآورد شده چون بازار سنگ آهن رو به پایین است.       

در ویتنام ورق گرم چین 265 تا 272 دلار هر تن سی اف آر می باشد. روزهای آتی نیز بازار نزولی برآورد شده چون بازار سنگ آهن رو به پایین است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا