ثبات بازار ورق در امریکا

ثبات بازار ورق در امریکا

دنیای معدن -بازار ورق امریکا در سکوت است و قیمت ها در ثباتند. آخرین قیمت ورق گرم 360 تا 370 دلار هر شورت تن و ورق سرد 490 تا 500 دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شده است.    از آنجایی که از تابستان گذشته تاکنون بازار نزولی بوده فعالان بازار از ثبات قیمت ها نیز استقبال می کنند. رقابت بازار واردات هنوز بالاست و تقاضا نیز کم است. در این بین عواملی وجود دراد که اجازه افت قیمت بیشتر را به بازار ورق نمی دهد از جمله کاهش تولید فولاد خام امریکا و تعطیلی برخی خطوط تولید. در سال جاری ورق گرم در امریکا تا 40 درصد افت داشته  و ورق سرد 33 درصد ارزان تر شده است.       

از آنجایی که از تابستان گذشته تاکنون بازار نزولی بوده فعالان بازار از ثبات قیمت ها نیز استقبال می کنند.

رقابت بازار واردات هنوز بالاست و تقاضا نیز کم است. در این بین عواملی وجود دراد که اجازه افت قیمت بیشتر را به بازار ورق نمی دهد از جمله کاهش تولید فولاد خام امریکا و تعطیلی برخی خطوط تولید. در سال جاری ورق گرم در امریکا تا 40 درصد افت داشته  و ورق سرد 33 درصد ارزان تر شده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا