ثبات نسبی بازار میلگرد در امریکا

ثبات نسبی بازار میلگرد در امریکا

دنیای معدن - قیمت میلگرد در بازار داخلی امریکا اخیرا باثبات بوده ولی ظاهرا برخی از کارخانه ها تخفیف هایی می دهند.

برخی معتقدند کارخانه های داخلی قیمت ها را تحت فشار بازار واردات پایین می آورند و برخی دیگر معتقدند چون بازار قراضه نزولی نیست قیمت میلگرد در سطح فعلی باثبات می ماند.

قیمت فعلی معاملات میلگرد در بازار داخلی امریکا 573 تا 595 دلار هر تن درب کارخانه می باشد که معادل 520 تا 540 دلار هر شورت تن است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا