تولید فولاد امریکا در سرازیری

تولید فولاد امریکا در سرازیری

دنیای معدن - تولید فولاد خام در امریکا به سطوح پایینی رسیده و یک هفته اخیر 5 درصد افت داشته است که چنین افت قیمت هفتگی در سال جاری بی سابقه بوده است.

آخرین بار در سال جاری اواخر سپتامبر تولید فولاد امریکا بهبود داشته است.

 آخرین آمار تولید یک میلیون و 487 هزار شورت تن بوده که مشابه سطوح پایین رکود سال 2009 شده است. نرخ بهره وری کارخانه ها نیز از 65.3 درصد هفته قبل به 62.2 درصد رسید.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا