رکود فصلی تقاضا و کاهش تولید ورق در روسیه

رکود فصلی تقاضا و کاهش تولید ورق در روسیه

دنیای معدن -تولید کنندگان ورق در روسیه سعی دارند تولید را با رکود فصلی تقاضا مطابقت دهند. نرخ بهره وری کارخانه ها 4 درصد افت داشته به 80 درصد رسیده است.    افت مصرف داخلی وضعیت فولادسازان را بدتر کرده است. تولید ورق گرم در روسیه ماه نوامبر یک میلیون و 200 هزار تن بوده که 2 درصد نسبت به ماه قبل افت داشت. مصرف ورق گرم نیز در این ماه 2 درصد کم شده به 938 هزار تن رسید. عرضه داخلی در نوامبر 2 درصد افت داشته 816 هزار تن ثبت شد.  قابل ذکر است صادرات ورق گرم روسیه در نوامبر یک درصد کمتر شده 397 هزار تن ثبت شد. بازارهای جهانی نزولی هستند از این رو وضعیت بازار صادرات روسیه نیز مطلوب نمی باشد.       

افت مصرف داخلی وضعیت فولادسازان را بدتر کرده است. تولید ورق گرم در روسیه ماه نوامبر یک میلیون و 200 هزار تن بوده که 2 درصد نسبت به ماه قبل افت داشت. مصرف ورق گرم نیز در این ماه 2 درصد کم شده به 938 هزار تن رسید. عرضه داخلی در نوامبر 2 درصد افت داشته 816 هزار تن ثبت شد.

 قابل ذکر است صادرات ورق گرم روسیه در نوامبر یک درصد کمتر شده 397 هزار تن ثبت شد. بازارهای جهانی نزولی هستند از این رو وضعیت بازار صادرات روسیه نیز مطلوب نمی باشد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا