در کدال منتشر شد؛

افزایش 2166 میلیارد ریالی ارزش بازار "پارسان" طی یک ماه

افزایش 2166 میلیارد ریالی ارزش بازار

ارزش بازار شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 94 معادل دو هزار و 166 میلیارد و 333 میلیون ریال افزایش یافت.

 

ارزش بازار شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 94 معادل دو هزار و 166 میلیارد و 333 میلیون ریال افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس این گزارش این شرکت در ابتدای آبان ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 31 هزار و 588 میلیارد و 669 میلیون ریال و ارزش بازار 76 هزار و 432 میلیارد و 789 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

طی این دوره یک ماهه بهای تمام شده آن معادل بدون تغییر بود، در حالی که ارزش بازار آن معادل دو هزار و 166 میلیارد و 333 میلیون ریال افزایش یافت و به 78 هزار و 599 میلیارد و 122 میلیون ریال رسید.

گفتنی است،"پارسان" در ماه گذشته سهام هیچ شرکت بورسی را خرید و فروش نکرد.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا