واردات فولاد به امریکا همچنان رو به بالا

واردات فولاد به امریکا همچنان رو به بالا

دنیای معدن - بازار ورق امریکا هنوز تاثیر مثبتی از اقدامات آنتی دامپینگ بر علیه واردات ورق مشاهده نکرده است. درماه اکتبر آمار واردات از کشورهای مورد شکایت همچنان بالا بود.    واردات ورق گرم در اکتبر 24 درصد رشد داشته است. به عنوان نمونه واردات از هلند 257 درصد رشد داشته 23161 تن، کره جنوبی 119 درصد رشد و 136 هزار تن و برزیل 7.7 درصد رشد داشته 38 هزار تن ثبت شد. قبل از آن که در آگوست شکایاتی بر علیه واردات بی رویه ورق اعلام شود بازار واردات 54 درصد بازار ورق امریکا را در دست داشت.  پیش بینی شده کل واردات فولاد خام و محصولات فولادی به امریکا در سال جاری به ترتیب 36.9 و 29.8 میلیون تن باشد که 8 و 2 درصد نسبت به سال 2014 بالاتر خواهد بود.       

واردات ورق گرم در اکتبر 24 درصد رشد داشته است. به عنوان نمونه واردات از هلند 257 درصد رشد داشته 23161 تن، کره جنوبی 119 درصد رشد و 136 هزار تن و برزیل 7.7 درصد رشد داشته 38 هزار تن ثبت شد.

قبل از آن که در آگوست شکایاتی بر علیه واردات بی رویه ورق اعلام شود بازار واردات 54 درصد بازار ورق امریکا را در دست داشت.

 پیش بینی شده کل واردات فولاد خام و محصولات فولادی به امریکا در سال جاری به ترتیب 36.9 و 29.8 میلیون تن باشد که 8 و 2 درصد نسبت به سال 2014 بالاتر خواهد بود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا