ثبات بازار واردات میلگرد در جنوب شرق آسیا

ثبات بازار واردات میلگرد در جنوب شرق آسیا

دنیای معدن - بازار واردات میلگرد در آسیا باثبات است و 252 تا 255 دلار هر تن فوب ثبت شده است. در سنگاپور یک کارخانه چینی در 255 دلار هر تن سی اف آر میلگرد خود را پیشنهاد کرد ولی فعالان بازار این معامله را قیمت رایج بازار نمی دانند. به نظر آن ها قیمت رایج 260 دلار هر تن سی اف آر است که معادل 253 دلار هر تن فوب است.    در هنگ کنگ نیز اخیرا در 265 دلار هر تن سی اف آر معامله شده که معادل 255 دلار هر تن فوب است.       

در هنگ کنگ نیز اخیرا در 265 دلار هر تن سی اف آر معامله شده که معادل 255 دلار هر تن فوب است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا