ثبات بازار قراضه در امریکا

ثبات بازار قراضه در امریکا

دنیای معدن -قراضه سنگین کلاس یک در بازار داخلی امریکا آخرین بار به طور میانگین 143 دلار و 50 سنت هر لانگ تن ثبت شد که نسبت به یک هفته قبل ثبات داشت

 قراضه خرد شده نیز در بازار داخلی امریکا 166 دلار هر لانگ تن در ثبات می باشد.

 قابل ذکر است تولید فولاد امریکا هفته اخیر به یک میلیون و 562 هزار شورت تن رسیده که 39 هزار تن از هفته قبل کمتر بوده است و نرخ بهره وری کارخانه ها نیز 65.3 درصد ثبت شده است.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا