عدم حمایت دولت چین از بخش خصوصی در صنعت فولاد

عدم حمایت دولت چین از بخش خصوصی در صنعت فولاد

دنیای معدن -افت قیمت های مداوم فولاد موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه ها شده است. در این بین فعالان بازار اظهار دارند که دولت تا پایان امسال دیگر از کارخانه های بخش خصوصی حمایت نخواهد کرد از این رو در آینده نزدیک تعطیلی خطوط تولید و در نتیجه کاهش مازاد عرضه با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.    از ابتدای سال 2015 تاکنون 23 شرکت فولادسازی تا 40 میلیون تن در سال از تولید خود را معلق کرده اند. اغلب تعطیلی ها نیز در نیمه دوم سال رخ داد که ضررها به مرز خطرناکی رسیدند. در حال حاضر تولید کننده های بیلت در چین 40 دلار در هر تن ضرر می دهند و بدون کمک دولت نمی توانستند دوام بیاورند. اغلب کارخانه هایی که ورشکسته شدند تولید کننده های بیلت بخش خصوصی بوده اند. سال های گذشته دولت به کارخانه هایی که در حال ورشکستگی بودند سوبسید های دولتی می داد حتی اگر خصوصی بودند تا از بیکار شدن کارگر ها جلوگیری کند. اغلب فعالان بازار معتقدند تطعیلی های فعلی برای حمایت از قیمت فولاد کافی نیست و سال آینده شاهد افزایش بیکاری ها در صنعت فولاد چین خواهیم بود.         

از ابتدای سال 2015 تاکنون 23 شرکت فولادسازی تا 40 میلیون تن در سال از تولید خود را معلق کرده اند. اغلب تعطیلی ها نیز در نیمه دوم سال رخ داد که ضررها به مرز خطرناکی رسیدند.

در حال حاضر تولید کننده های بیلت در چین 40 دلار در هر تن ضرر می دهند و بدون کمک دولت نمی توانستند دوام بیاورند. اغلب کارخانه هایی که ورشکسته شدند تولید کننده های بیلت بخش خصوصی بوده اند. سال های گذشته دولت به کارخانه هایی که در حال ورشکستگی بودند سوبسید های دولتی می داد حتی اگر خصوصی بودند تا از بیکار شدن کارگر ها جلوگیری کند.

اغلب فعالان بازار معتقدند تطعیلی های فعلی برای حمایت از قیمت فولاد کافی نیست و سال آینده شاهد افزایش بیکاری ها در صنعت فولاد چین خواهیم بود.

 

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا