لزوم توجه ويژه به صنعت فولاد

لزوم توجه ويژه به صنعت فولاد ماین نیوز: تيم اقتصادي دولت پس از مهار التهابات اقتصادي و کاهش نرخ تورم، اينک تمرکز خود را به درمان رکود در اقتصاد معطوف ساخته است. مهم ترين نمود کنوني تلاش دولت در اين زمينه تدوين بسته تازه خروج از رکود است که تحريک تقاضا يکي از مهم ترين محورهاي اصلي آن به شمار مي رود. دولت در اين بسته سعي کرده تا با تحريک بازار، رکود و انباشت محصول در صنايع خودرو و ساير صنايع را رفع کند، از اين رو وام هاي 25 ميليوني خريد خودرو با بازپرداخت 7 ساله و بهره 16 درصد و وام خريد لوازم خانگي را در دستور کار بانک ها قرار داده است.

البته پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي توليدي از طريق تسهيلات خريد دين (خريد اسناد مدت دار ناشي از فروش اقساطي کالا) در اين بسته ديده شده است که براي رونق صنايع کوچک بسيار کارآمد است اما به نظر مي رسد اين راهکارها نتواند گره کور رکود در صنايع مادر همچون فولاد را باز کند. اينکه دولت به اين درک رسيد که مشکل مردم صرفا تورم نيست و مساله توليد در کشور نيز از مشکلات اصلي کشور است، اتفاق بسيار خوبي است. درحال حاضر اين اتفاق نظر در همه دستگاه هاي کشور شکل گرفته که آنچه مملکت را از پاي درمي آورد رکود است.

در دو سال اخير اتخاذ سياست انضباط مالي از سوي دولت و همچنين انتظار کاهش قيمت ها در بين مردم عملاباعث شد که موجودي کالاها افزايش پيدا کند. افزايش موجودي انبارها باعث دامن زدن بيشتر به رکود و باعث شد منحني تقاضا در اقتصاد کاهش يابد.

دولت سعي کرده است منحني تقاضا را تحريک کند تا با افزايش اين منحني، توليد رونق پيدا کند. در حال حاضر اجراي سياست هايي از جمله تسهيلات دهي، کارت هاي اعتباري واعطاي وام ها درجهت تحريک طرف تقاضاست، اما دولت بايد در همين راستا علاوه بر تحريک تقاضا به حمايت از عرضه نيز بپردازد. بخش هايي همچون اصلاح ساختار يارانه ها، اصلاح نظام بانکي، مبارزه با فساد، رانت و قاچاق سبب اصلاح ساختارهاي ضدانحصار و شفافيت در اقتصاد مي شود. عرضه و توليد در صنايع مختلف بايد به صورت اختصاصي همچون صنعت خودرو ديده شود. در اين بسته صنعت خودرو متمايز شده و ساير صنايع در يک سطح قرار گرفته اند اما همان طور که همه کارشناسان اعتقاد دارند به صنعت فولاد به عنوان يکي از شاه بال هاي توسعه اقتصادي بايد نگاهي ويژه داشت. اين صنعت با توجه به عظمت سرمايه ها و گردش مالي بالا، به شدت سنگين و ساکن است و تحرک در عرضه و تقاضا در آن قابل مقايسه با ساير صنايع نيست. بايد همچون صنعت خودرو به صورت ويژه براي خروج از رکود هدايت شود و زماني که تحرک در اين بازار اتفاق بيفتد، قطعا صنايع بسياري را همراه با خود از رکود خارج مي کند و رونق اقتصادي ايجاد مي کند.

در حال حاضر مشکل صنعت فولاد نياز به نقدينگي و سرمايه در گردش براي خريد مواد اوليه و تجهيزات خط توليد است. در صورتي که دولت بتواند منابع مالي را که براي تسهيلات خريد ديون در نظر گرفته است با شرايطي ويژه براي صنايع بزرگ همچون فولاد و پتروشيمي نيز اختصاص دهد، به نظر مي رسد با بندهاي ديگر اين بسته که ايجاد تحرک در تقاضا ديده شده است، بتوان به تدريج رکود سنگين حاکم در بازار فولاد را از بين برد، در غير اين صورت شرايط موجود باعث ظهور رکود سنگين در صنعت فولاد و به تبع آن ساير صنايع کشور مي گردد.

احمد دنيا نور
بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا