جزییات تصور اشتباه در هنگام ثبت نام وام 25 میلیونی/ ماجرای دریافت مالیات تسهیلات خودرو

جزییات تصور اشتباه در هنگام ثبت نام وام 25 میلیونی/ ماجرای دریافت مالیات تسهیلات خودرو

اقتصاد > صنعت - عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت: «مردم در هنگام ثبت نام وام 25 میلیون تومانی، فکر کردند که فقط باید ۱۶ درصد را پرداخت کنند و مالیات ۹ درصد ارزش افزوده را حساب نکردند.»

غلام حسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با حضور در کافه خبر درباره حواشی مالیاتی وام ۲۵ میلیونی اظهارنظر کرد و گفت: «دولت زیر فشار وام ۲۵ میلیونی خودرو طرح کوتاه مدت خود بوده و به عواقب بلندمدت آن توجه نشده است و چون پشت بند این برنامه کوتاه مدت، بلندمدت نیست، باز هم در کوتاه مدت دچار مشکل نمی شود.»

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا