افت ساخت و ساز در اوکراین

افت ساخت و ساز در اوکراین

دنیای معدن - بین ژانویه تا اکتبر سال جاری، ساخت و ساز در اوکراین 20.5 درصد کاهش داشته به 1.7 میلیارد دلار رسید. کاهش فعالیت ساخت و ساز موجب شد مصرف فولاد کمتر شود و در این 10 ماه مصرف میلگرد در اوکراین 25 درصد افت سالانه داشته به کمتر از 460 هزار تن رسید.    مصرف دیگر مقاطع ساختمانی 31 درصد افت داشته 247 هزار تن ثبت شد و مصرف ورق های پوششی نیز 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته پایین آمده 387 هزار تن ثبت شد.       

مصرف دیگر مقاطع ساختمانی 31 درصد افت داشته 247 هزار تن ثبت شد و مصرف ورق های پوششی نیز 21 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته پایین آمده 387 هزار تن ثبت شد.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا