سخنگوی سازمان حمایت در گفت و گو با ایرنا:

پرونده های 2100 میلیارد ریال احتکار به تعزیرات ارسال شد

پرونده های 2100 میلیارد ریال احتکار به تعزیرات ارسال شد

تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بیش از 95 هزار مورد بازرسی احتکار کالا در نیمه نخست امسال انجام شد که در این زمینه حدود 360 فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از 2100 میلیارد ریال تنظیم و برای رسیدگی به اداره های کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا