تامین مالی ۲۰۰میلیارد تومانی فولاد مبارکه اصفهان از بازار سرمایه

تامین مالی ۲۰۰میلیارد تومانی فولاد مبارکه اصفهان از بازار سرمایه

دنیای معدن - مدیر عامل تامین سرمایه تمدن از انتشار اوراق سلف موازی استاندارد کلاف گرم شرکت فولاد مبارکه اصفهان به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان در بورس کالای ایران به منظور تامین مالی صنعت فولاد و حمایت از این صنعت راهبردی خبر داد.

به گزارش دنیای معدن، محمود رضا خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود: این اوراق به حجم دوهزارمیلیاردریال و با اختیار فروش تبعی 18.5 درصد و اختیار خرید تبعی 19 درصد با مشاوره عرضه تامین سرمایه تمدن در بورس کالای ایران عرضه شد و تامین سرمایه تمدن متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق است و عملیات بازارگردانی با بازدهی سالانه 17.5 درصد روزشمار توسط این تامین سرمایه صورت خواهد گرفت.

 

خواجه نصیری در زمینه بازده این اوراق تصریح کرد: در صورتی که قیمت دارایی پایه در سررسید بیشتر از 119درصد ضرب در قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه باشد ناشر می تواند از اختیار خرید استفاده کرده و نسبت به خرید قرارداد کلاف گرم به قیمت 119 درصد ضرب در قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه از دارندگان اوراق اقدام کنند که دراین صورت بازدهی سالانه اوراق سلف حداکثر 19 درصد خواهد بود اما در صورتی که قیمت دارایی پایه در سررسید کمتر از118.5 درصد ضرب در قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه باشد سرمایه گذاران می توانند از اختیار فروش استفاده کرده و نسبت به فروش قرارداد به قیمت 118.5 درصد ضرب در قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه به ناشر اقدام کنند و در نتیجه بازدهی سالانه اوراق سلف حداقل 18.5 درصد خواهد بود.

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا