معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو خبر داد:

مدیران برگزیده "محیط زیست" واحدهای ایمیدرو معرفی می شوند

مدیران برگزیده

گروه معادن - معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو گفت: مدیران برگزیده بخش ایمنی،‌ بهداشت،‌ محیط زیست و انرژی ( HSEE) واحدهای تابعه سازمان معرفی و از آنها تقدیر خواهد شد.

به گزارش ماین نیوز، امیر خرمی شادگفت: همایش HSEEبرای واحدهای تابعه ایمیدرو در روز 28 مهرماه 97 با حضور مدیران واحدهای تابعه برگزار خواهد شد.

وی افزود: ممیزیHSEE واحدهای تابعه ایمیدرو در سال جاری انجام شده است که نتایج این ممیزی در همایش اعلام و از مدیران واحدهای برگزیده تقدیر خواهد شد.

خرمی شاد نقش مدیران در HSE، الزامات HSEE سازمان و ارائه گزارش ممیزی واحدهای تابعه را از جمله مباحث این همایش عنوان کرد.
بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا