رشد سودآوری هلدینگ معدنی با سنگ آهنی ها

رشد سودآوری هلدینگ معدنی با سنگ آهنی ها

دنیای معدن - شرکت سرمایه گذاری امید در دوره شش ماهه منتهی به پایان تیرماه سال جاری، موفق به کسب سود خالص 14 هزار و 146 میلیارد ریالی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 124 درصد افزایش داشته است.

به گزارش دنیای معدن، افزایش سود دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر اصلی این شرکت که شامل شرکت های چادرملو، گل گهر و سنگ آهن گهر زمین محسوب می گردند، منجر به افزایش بیش از 120 درصدی سود خالص شرکت گردید.
با توجه به تحولات ارزی اخیر و تغییرات صورت گرفته در محاسبه بهای فروش و سودآوری شرکت های ذکرشده، منجر به افزایش بیشتر سودآوری شرکت در سال آینده خواهد شد.
سود خالص هر سهم کسب شده شرکت در دوره شش ماهه نخست سال جاری به 472 ریال رسیده است و به نظر می رسد که در پایان سال مالی ، این شرکت بدون احتساب سود فروش سرمایه گذاری های خود، قادر به کسب خالص 650 ریالی به ازای هر سهم باشد و با توجه به رشد قابل انتظار سودآوری شرکت های سرمایه پذیر اصلی، سود هر سهم برآوردی شرکت برای سال مالی منتهی به پایان آذرماه 1398 در حدود 1.200 ریال پیش بینی می شود.
در جدول زیر اقلام عمده مالی شرکت بر اساس صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به پایان تیرماه 1397 ارائه شده است:

 

بخش عمده بدهی های شرکت مربوط به سود سهام پرداختنی به سهامداران اصلی شرکت است و 100 درصد درآمدهای عملیاتی نیز مربوط به سود سهام دریافتنی از شرکت های سرمایه پذیر است.

با توجه به ماهیت سرمایه گذاری شرکت، محل کسب درآمد این شرکت از محل سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر است. همان گونه که در جدول فوق نیز قابل مشاهده است، جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت در پایان تیرماه سال جاری، بیش از 64 هزار میلیارد ریال بوده است.

در جدول زیر شرکت های اصلی زیرمجموعه شرکت با توجه به ارزش سرمایه گذاری های صورت گرفته در آنان ارائه شده و لازم به ذکر است که بیش از 95 درصد سرمایه گذاری های شرکت، به صورت بلندمدت صورت گرفته است.
 

همان گونه که در جدول بالا نیز قابل مشاهده است، بیش از 50 درصد از سرمایه گذاری های شرکت به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سهام شرکت های معدنی صورت پذیرفته است و به این ترتیب، روند سودآوری و عملیات این شرکت ها، نقش اساسی در عملکرد مالی شرکت سرمایه گذاری امید ایفا خواهند نمود.

شرکت سرمایه گذاری امید در شش ماهه نخست سال جاری موفق به کسب درآمد عملیاتی به مبلغ 14 هزار و 203 میلیارد ریالی شده که در جدول زیر سهم شرکت های سرمایه پذیر از این سود ارائه شده است:

بازگشت به شاخه اخبار معدن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا