فلزات در مدار منفی

فلزات در مدار منفی

در اولین روز هفته کاری، فلزات گران‌بها و فلزات پایه روند نرولی داشته و به خود کاهش قیمت نیز دیده‌اند.

 

بررسی‌ها در میان فلزات گران‌ بها نشان می‌دهد که این فلزات در دوم شهریورماه روند رو به منفی به خود گرفتند و با کاهش قیمت نیز مواجه شده‌اند.

 

بر همین اساس قیمت قبلی نقره هر اونس 15.38 دلار بوده که با 1.69 درصد کاهش قیمت به 15.12 دلار رسیده و دچار کاهش قیمت نیز شده است.

 

قیمت قبلی پلاتین هر اونس 1021 دلار بوده که با 0.88 درصد کاهش قیمت به 1012 دلار رسیده و روند رو به نزولی به خود دیده است.

 

قیمت قبلی پلادیوم هر اونس 604 دلار بوده که با 1.98 درصد کاهش قیمت به 592 دلار رسیده و در مدار منفی قرار گرفته است.

 

قیمت قبلی رودیوم هراونس 875 دلار بوده که با 2.28 درصد کاهش قیمت به 855 دلار رسیده و دچار کاهش قیمت نیز شده است.

 

در میان این فلزات رودیوم بیشترین درصد کاهش قیمت را داشته و پلاتین کمترین درصد کاهش را نسبت به قیمت قبلی خود داشته است.

 

بررسی‌ها در میان فلزات پایه نشان می‌دهد که این فلزات هم در دوم شهریورماه همچون فلزات گران‌ بها دچار کاهش قیمت شده و روند رو به نزولی به خود گرفتند.

 

در میان این فلزات قلع بیشترین درصد کاهش قیمت را به خود اختصاص داده است و مس کم‌ترین درصد کاهش را به خود اختصاص داده است.

 

درهمین راستا قیمت قبلی قلع هر تن 15750 دلار بوده که با 3.55 درصد کاهش قیمت به 15190دلار رسیده و دچار کاهش قیمت نیز شده است.

 

قیمت قبلی مس هر تن 5060.5 دلار بوده که با 0.30 درصد کاهش قیمت به 5046 دلار رسیده و به خود روند نزولی دیده است.

 

کبالت، مولیبدن و فولاد نسبت به قیمت قبلی خود تغییر نداشته و ثابت مانده‌اند.


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه اخبار فلزات پایه بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران