در ادامه جلسه ابراهیم قدیریان، مدیر‌عامل پیشین و عضو هیات مدیره فعلی شرکت، اجرای تفکر سیستمی و راهبردی در سازمان را جزو برنامه‌های خود در طول دوران خدمت در شرکت دانست و گفت: تفکر سیستمی، تفکر راهبردی و توجه به نیروی انسانی خود، جزو سه عنصر اصلی برای رسیدن به توسعه یافتگی تلقی می‌شود و از اهمیت بسزایی برخوردار است. در ادامه مرتضی محمدی مدیر عامل جدید شرکت نیز ضمن تشکر از زحمات قدیریان، به بیان اهداف و برنامه‌های خود پرداخت و افزود: همفکری، همدلی، همگرایی و همکاری چهار امر مهم در تحقق اهداف شرکت است که اگر این موارد وجود نداشته باشد، دچار روزمره‌گی خواهیم شد. 

 

وی برگزاری جلسات روزانه با مدیران و روسای میانی واحدها، افزایش تولید، بهبود وضعیت معیشتی کارکنان، تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید، برگزاری جلسات جداگانه با هر یک از واحدهای مختلف شرکت و بهبود مستمر را از مهم‌ترین‌ برنامه‌های خود بیان کرد و گفت: با همکاری، از خود گذشتگی و احترام به یکدیگر می‌توان در سریع‌ترین زمان به این اهداف رسید. محمدی همچنین با اشاره به رزومه‌ کاری خود افزود: تا‌کنون در شرکت‌های بسیاری از جمله: گاز، هواپیمایی، ایران خودرو، ایران‌خودرو دیزل، گروه بهمن و ایمیدرو فعالیت کردم و امیدوارم در طول مدت خدمت خود به شرکت فولاد آلیاژی ایران، عملکرد مفیدی از خود برجای گذارم.

 

منوچهر غروی، عضو هیات مدیره شرکت نیز در ادامه ضمن قدردانی از تجربیات محمد ابراهیم قدیریان، محمدی را مدیری توانمند و دلسوز خواند و گفت: فولاد آلیاژی ایران پتانسیل‌های خوبی از لحاظ نیروی انسانی، ساختار، سیستم و صنعت دارد؛ اما باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا بتواند این پتانسیل‌ها را تقویت و به‌روز کند. برای رسیدن به امر باید در ابتدا با توسعه یافتگی در خود و توسعه مدیریت تفکر بهبود، کارکنان را در رسیدن به رشد، اتحاد، همدلی و همفکری یاری کند.

 

وی افزود: با تقویت این موارد و رواج مدیریت تفکر و بهبود می‌توانیم در برنامه پنج ساله، خود را به کلاس جهانی برسانیم و نه تنها در تولید و بازار، بلکه برای کارکنان نیز توسعه و پیشرفت ایجاد کنیم. عضو هیات مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران گفت: موفق ترین مدیر کسی است که بتواند جانشینی بهتر از خود را پرورش داده و این همان معنای واقعی رشد است.


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان