تقاضای بالا برای زغال سنگ تا سال2040

تقاضای بالا برای زغال سنگ تا سال2040

انجمن جهانی زغال سنگ از افزایش 2برابری تقاضای زغال سنگ در هند و 3برابری در جنوب شرقی آسیا تا سال 2040 خبر داد. به نقل از انجمن جهانی زغال سنگ ، براساس پیش بینی IEA مصرف زغال سنگ به عنوان منبعی بالقوه برای برق رسانی رشد مستمر خواهد داشت.

 

اقتصاد کشورهای آسیایی در حال توسعه به دلیل حمایت از توسعه برق رسانی به سمت زغال سنگ روی آورده است. در سطح جهانی، زغال سنگ به عنوان ضامن امنیت انرژی تقریبا 40 درصد کل انرژی برق دنیا را فراهم خواهد کرد.

 

در ر تایید تحلیل پیشین انجمن جهانی زغال سنگ می توان گفت که IEAبه این نتیجه دست یافت که به عنوان مثال در جنوب شرقی آسیا، زغال سنگ فرصت های بیشتری را برای تولید برق مقرون به صرفه و مطمئن ایجاد خواهد نمود.

 
براساس این گزارش،تولید کاخانه با سوخت زغال سنگ در منطقه در حال حاضر300مگاوات ساعت است که این میزان تا سال 2040 به 1000مگاوات ساعت افزایش خواهد یافت.

 
بنابر این گزارش، از سال 1980میزان مصرف زغال سنگ در برزیل، هند و چین به ترتیب 425،140 و514 درصد افزایش یافت.لازم به ذکر است که طی این مدت رشد اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مذکور نیز مطلوب بوده است.

 
طی دهه های آینده،آمیخته انرژی جهانی به منظور حمایت از نقش روز افزون تکنولوژی های پاک متنوع خواهد شد تا ظرفیت سوخت زغالی را تا یک چهارم افزایش یابد.

 
خوشبختانه IEA 730گیگا وات ساعت بازده در کارخانه مدرن و با کارایی بالا و گازگلخانه ای پایین(HELE) تا سال 2040 را پیش بینی کرده است. انجمن جهانی زغال سنگ در راستای دستیابی به این هدف، افزایش راندمان ناوگان حمل و نقل جهانی زغال سنگ به خصوص در آسیا که تقاضا حدود80 درصد پیش بینی شده است را لازم می داند.

 
بر اساس این گزارش، راه رسیدن به HELE را باید در کشورهای وابسته به زغال سنگ یافت.اگرچه حمایت از ادامه حرکت از سوی تکنولوژی های قدیمی با کارایی پایین به سمت اقتصادهای در حال پیشرفت به منظور تسریع گسترشHELE نیازمند افزایش سرمایه گذاری های مالی و تکنولوژیکی است.

 
در این راستا،کارخانه های کاراتر و پیشرفته تر زغال سنگ در چین نیز به تشریح علت رشد ملایم تر تقاضای زغال سنگ کمک خواهند کرد.

 
با این وجود، زغال سنگ همچنان بخشی از سبد انرژی در دهه های آینده باقی خواهد ماند و بر اساس پیش بینی IEAتکنولوژی زغال سنگ HELE در آینده مبنا قرار خواهد گرفت.


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه اخبار معادن بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران