اولین کاهش در مصرف فولاد طی 5 سال اخیر

کاهش مصرف جهانی فولاد در سال گذشته میلادی

کاهش مصرف جهانی فولاد در سال گذشته میلادی

بنا بر آخرین گزارش انجمن جهانی فولاد مصرف جهانی فولاد در سال 2015 یک میلیارد و500 میلیون تن ثبت شد در حالی که سال 2014 معادل 50 میلیون تن بالاتر بود. به گزارش ایفنا، این اولین کاهش در مصرف فولاد طی 5 سال اخیر بوده است.

 

به گزارش استیل پدیا، بنا بر آخرین گزارش انجمن جهانی فولاد مصرف جهانی فولاد در سال 2015 یک میلیارد و500 میلیون تن ثبت شد در حالی که سال 2014 معادل 50 میلیون تن بالاتر بود. این اولین کاهش در مصرف فولاد طی 5 سال اخیر بوده است.

در این بین میزان مصرف فولاد کشورهای آسیایی در سال گذشته 978 میلیون تن ثبت شد که 3.3 درصد افت داشت. در کشورهای عضو نفتا نیز مصرف فولاد کاهش داشته از 146 میلیون تن به 134 میلیون تن رسید که معادل 8.3 درصد افت داشته است.

منیع: yieh

ترجمه: م. تابان شمال


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران