بر مبنای داده های متال اکسپرت

ایران بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی دنیا

ایران بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی دنیا

بنا بر گزارش متال اکسپرت، در سه ماه نخست سال 2016، ایران 3.7 میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرد و از هند با 3.6 میلیون تن تولید پیشی گرفت.

به گزارش استیل پدیا، در سه ماه نخست سال 2016 ایران بزرگترین تولید کننده آهن اسفنجی دنیا بود. این در حالی است که میزان تولید آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت.

بنا بر گزارش متال اکسپرت، در سه ماه نخست سال 2016، ایران 3.7 میلیون تن آهن اسفنجی تولید کرد و از هند با 3.6 میلیون تن تولید پیشی گرفت. قبل از این هند بزرگرین تولید کننده آهن اسفنجی جهان بود. هر دو کشور کاهش در تولید آهن اسفنجی داشتند ولی میزان کاهش تولید ایران 300 هزار تن و هند 1.2 میلیون تن بوده است. افزایش واردات فولاد و کاهش تولید داخلی علت اصلی افت در تولید آهن اسفنجی هند بود.

کارشناسان نسبت به حفظ مقام اول در تولید آهن اسفنجی توسط ایران تردید دارند. چون معتقدند بهبود چشمگیری در صنعت فولاد ایران در سال جاری مشاهده نخواهد شد. ظاهرا تا سال 2017 بخش های مصرف کننده فولاد از جمله مسکن و زیرساخت ها رشد چشمگیری نخواهند داشت. از این رو تقاضای فولاد برای یک سال دیگر شکننده خواهد بود.

از طرف دیگر هند قصد دارد امسال واردات فولاد را 60 درصد کاهش داده به 4.5 میلیون تن برساند و این امر به فولادسازان داخلی آن اجازه می دهد سهم خود را از بازار پس گیرند.

منبع: metalexpert

ترجمه: م. تابان شمال

 


 استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

 

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران