بازار فلزات در جهان و ایران به کدام سو می‌رود؟

بازار فلزات در جهان و ایران به کدام سو می‌رود؟

مصرف فولادخاور ميانه در سال 2014 با 3.7 درصد افزايش به 51.9 ميليون تن رسيد. پيش بيني رشد تقاضاي فولاد اين منطقه در سال 2015 و 2016 نيز معادل 2.8 و 4.2 درصد خواهد بود به اين ترتيب کل مصرف فولاد خاور ميانه در 2 سال آينده به 55.6 ميليون تن خواهد رسيد.

 

به گزارش استیل پدیا، کليد پيش بينی بازارهای جهانی را چه در مورد فلزات صنعتی و چه در مورد مواد معدنی باید در دو عامل رفتار دلار و وضعيت تقاضای واقعي اقتصاد جستجو کرد. به نظر می رسد که اين دو مهم بتوانند درصد بالايي از نوسانات قيمت ها در بازارهاي جهانی را توضيح دهند ولذا در کنار بررسی روند آتی دلار، به منظور بررسی وضعيت تقاضای واقعی اقتصاد به کليدی ترين فلز در بازارهای جهانی، يعنی فولاد خواهيم پرداخت. چراکه فولاد به بهترين شکل وضعيت اقتصاد واقعي را نمايندگی می کند.

 

پيش بينی شاخص دلار در بازارهای جهانی

 
شاخص دلار از سال 2014 روند مثبت پرشتابي را آغاز کرده است که به نظر مي رسد براي بلند مدت ادامه داشته باشد و رشدی که تا اطراف 100 واحد اتفاق افتاده، صرفا قسمتي از يک سيکل بزرگتر مي باشد. با اينکه در طي چهار ماه اخير نیز زير 100 واحد نوسان کرده، به نظر مي رسد که اين دوران خنثی، استراحتي بين راهی در روند بلند مدتش باشد و بزودی با برگشت به روند مثبت احتمال عبور از 100 واحد و حرکت به سمت 120 واحد هم حتي محتمل است. البته اينچنين حرکتی می‌تواند در بلند مدت صورت گيرد.

 


پيش بينی مصرف فولاد مناطق مختلف جهان در 2 سال آينده

 

کل مصرف ظاهري فولاد جهان در سال 2015 با رشدي 0.5 درصدي نسبت به سال قبل به 1544 ميليون تن خواهد رسيد. همچنين پيش بيني شده است که اين عدد در سال 2016 با 1.4 درصد رشد به 1565 ميليون تن برسد. شايان ذکر است که رشد مصرف فولاد جهان در سال 2014 نسبت به سال قبل از آن 0.6 درصد بوده است. جدول شماره 1 ميزان و درصد رشد مصرف فولاد به تفکيک هر منطقه را نشان مي دهد.

 

 

 


کاهش رشد اقتصادي چين و افت مصرف فولاد

 
بررسی ‌های شرکت مظالعات اقتصادی آریا سهم نشان می‌دهد؛ کشور چين حدود نيمي از فولاد دنيا را توليد و مصرف مي کند. در سالهاي گذشته نرخ رشد ساليانه توليد فولاد اين کشور حتي به عدد 25 درصد نيز رسيده است. توليد فولاد کشور چين با رشدي خيره کننده از 128 ميليون تن سال 2000 به بيش از 780 ميليون تن در سال 2013 يعني بيش از 6 برابر رسيد.

 

اما در پي بازنگري هاي چند سال اخير دولت چين در سياست هاي اقتصادي اين کشور و بخصوص تاثير آن بر بازار مسکن و ساختمان اين کشور، براي اولين بار بعد از سال 1995، تقاضاي فولاد چين در سال 2014 فروکش کرد و 3.3 درصد کمتر از سال قبل ثبت شد. به نظر مي رسد اين وضعيت کاهشي حداقل در کوتاه مدت بدون تغيير مانده و مصرف فولاد کشور چين در سال 2015 و 2016 نيز با رشد منفي 0.5 درصد پيش بيني مي شود. در عين حال در ميان مدت نيز انتظار نمي رود جهش مثبتي در نرخ مصرف فولاد چين رخ دهد.

 

انجام تغييرات ساختاري در سياست هاي اقتصادي چين از سوي دولت اين کشور اجتناب ناپذير است، چرا که چين در حال گذار به دوره جديدي از رشد و توسعه اقتصادي بوده و در حال کاهش ساخت و سازهاي صنعتي و ساختماني و توجه بيشتر به مصرف گرايي و ارتقاء سطح رفاه جامعه مي باشد، در عين حال اين تغييرات زيرساختي زمان بر خواهد بود. لذا پيش بيني مي شود در کوتاه مدت، تحولات چين بر روي بازارهاي جهاني فولاد تاثير گذار بوده و در يکي دو سال آينده شاهد هجوم بيش از پيش سرزير توليد 800 ميليون تني فولاد چين به بازارهاي کشورهاي مختلف خواهيم بود. مسئله اي که چند ماهي است آغاز شده و در کنار عوامل ديگر باعث کاهش شديد قيمت هاي جهاني فولاد نيز شده است.

 

تاثير قيمت نفت بر بازار فولاد

 
کاهش شديد بهای نفت در يکسال گذشته جزو فاکتورهای تاثير گذار بر پيش بيني هاي انجمن جهاني فولاد بوده است اگر چه تاثير آن در کشورهاي مختلف متفاوت است.

 

از سويي اين مسئله باعث کاهش تقاضاي فولاد براي کشورهايي مانند ايران شده است که بودجه پروژه هاي عمراني و زيرساختي خود را از محل درآمدهاي نفتي تامين مي کنند. از طرف ديگر کاهش بهاي نفت کسب و کار صنايع مختلف در کشورهاي وارد کننده نفت را بهبود داده و دورنماي رشد اين کشورها را بهتر مي کند. از سوي ديگر کاهش بهاي نفت باعث نزول بهاي انرژي مورد نياز براي استخراج سنگ آهن، حمل و نقل مواد اوليه و توليد فولاد خام شده است که اين موضوع در کنار ضعف تقاضا باعث افت بهاي جهاني فولاد در يکسال گذشته شده و عرصه را بر فولاد سازان تنگ تر نموده است.

 

وضعيت کشورهای توسعه يافته

 
در سال 2014 کشورهاي توسعه يافته به خاطر بهبود اوضاع اقتصادي در آمريکا و اتحاديه اروپا رشدي 6.2 درصدي را در مصرف فولاد تجربه کردند اما رشد مصرف فولاد اين کشورها در سال 2015 تا حدودي تعديل خواهد شد که عمدتا به خاطر افت تقاضا در بازارهاي آمريکا، ژاپن و کره جنوبي خواهد بود. اوضاع اقتصادي اروپا نيز در چند سال گذشته اگرچه بهبود يافته اما اين منطقه کماکان با ضعف سرمايه گذاري و همچنين نرخ بالاي بيکاري در برخي کشورها روبرو است. در هر صورت تقاضاي فولاد سالهاي 2015 و 2016 در کشورهاي توسعه يافته به ترتيب با 0.2 درصد و 1.8درصد رشد روبرو خواهد بود.

 

 


ساير کشورهای در حال توسعه (به جز چين)

 
اين دسته از کشورها سال 2014 را با رشد ضعيف 2.3 درصدي در مصرف فولاد پشت سر گذاشتند که دليل اصلي آن بازار نامساعد دو مصرف کننده بزرگ فولاد يعني برزيل و روسيه بوده است. مصرف فولاد روسيه و برزيل در سال 2014 به ترتيب 1.4 درصد و 6.8 درصد افت داشته است. پيش بيني مي شود کشورهاي در حال توسعه در سال 2015 نيز روندي مشابه داشته باشند و بطور ميانگين رشدي معادل 2.4 درصد را تجربه کنند. اگرچه براي برخي کشورها مانند هند، اندونزي، ويتنام و مصر رشد بيشتري در تقاضا پيش بيني مي شود. در نهايت براي سال 2016 کشورهاي در حال توسعه نيز رشد مصرف ظاهري فولاد معادل 4 درصد پيش بيني شده است.

 

خاور ميانه

 
اما مصرف فولاد خاور ميانه در سال 2014 با 3.7 درصد افزايش به 51.9 ميليون تن رسيد. پيش بيني رشد تقاضاي فولاد اين منطقه در سال 2015 و 2016 نيز معادل 2.8 و 4.2 درصد خواهد بود به اين ترتيب کل مصرف فولاد خاور ميانه در 2 سال آينده به 55.6 ميليون تن خواهد رسيد. بد نيست بدانيد که ميانگين رشد مصرف ظاهري فولاد منطقه خاور ميانه در 10 سال گذشته 6.3 درصد بوده که بيشترين مقدار آن مربوط به سال 2007 با 25 درصد افزايش مصرف مي باشد. در اين سال مصرف فولاد خاور ميانه از 35 ميليون تن به 44 ميليون تن رسيد که بيشتر اين افزايش تقاضا در دو کشور ايران و امارات متحده عربي اتفاق افتاده است.

 

جمع بندی

 
توليد فولاد ايران با نرخ رشدي بيشتر از متوسط جهاني در حال افزايش است. رشد توليد فولاد خام ايران در سال هاي 2000 تا 2014 به طور متوسط 7 درصد و ميانگين جهاني در همين مدت 5 درصد بوده است. در عين حال رشد توليد فولاد ايران در 6 سال اخير 8.6 درصد بوده است. ظرفيت توليد فولاد کشور نيز همين حالا از مصرف داخلي پيشي گرفته و با توجه به طرحهاي متعدد فولادي در حال ساخت، رشد توليد فولاد خام ايران در چند سال آينده حداقل 10 درصد پيش بيني مي شود. لذا در کنار استراتژي افزايش توليد و رسيدن به 55 ميليون تن فولاد، بايستي سياستهايي نيز براي توسعه صادرات فولاد کشور جهت مازاد توليد فولاد تعريف شود. در عين حال تقاضاي جهاني فولاد بخاطر کاهش رشد اقتصادي چين افول کرده و اين بزرگترين توليد کننده فولاد دنيا خود به دنبال يافتن بازارهايي براي توليدات مازاد بر مصرفش است. از طرفي در حال حاضر حدود 30 درصد از ظرفيت فولاد سازان دنيا خالي است و واحدهاي فولادي جهان بطور ميانگين با 70 درصد ظرفيت کار مي کنند.

 

پيش بيني ساير کالاها

 
پيش بيني تکنيکال قيمت کالاها در بازارهاي جهاني به صورت ذيل است: قيمت جهاني مس از سال 2012 حرکت منفي خود را در داخل کانالي نزولي از محدوده ي 8750 دلار آغاز کرد و نهايتا بعد از سه سال به 4900 دلار هم رسيد که کف اين کانال نزولي بود و باعث شد تا واکنشي مثبت شکل بگيرد.

 

مس

 
اين واکنش مثبت مي تواند در بهترين حالت در ميان مدت ادامه يابد و حتي به بالاي کانال برگردد که در اين سناريوي خوشبينانه رشد تا بالاي 6000 دلار هم محتمل خواهد بود. در شرايط بدبينانه تر احتمال رشد قيمت مس در کوتاه مدت تا 5600 دلار محتمل است که فعلا محتمل ترين سناريو براي مس مي باشد. اما در مورد روند بلند مدت اين فلز و ديگر فلزات پايه فعلا تاييدي بر اتمام روند نزولي ديده نشده است و حداقل هنوز از احتمال بالايي برخوردار نيست و لذا فعلا سناريوي اول رشد موقت است و نه از جنس روند مثبت و پايدار.

 

 
روی

 
قيمت روي هم مانند ديگر فلزات شرايطي منفي را در طي سال هاي قبل تجربه کرده است که در طي ماه هاي اخير از 2400 دلار به سمت پايين شتاب گرفت و تا زير1700 دلار هم افت داشت. اين منطقه در طي چهار سال اخير کف قيمتي براي روي بوده است و واکنش مثبتي هم که در روزهاي اخير اتفاق افتاده است مي تواند به همين دليل باشد. انتظار مي رود که اين واکنش مثبت براي کوتاه مدت ادامه يافته و حتي احتمال رشد قيمت روي تا 1900 دلار زياد است. در صورت عبور از 1900 دلار، رشد تا 2000 دلار هم محتمل است. البته هنوز نشانه ي مثبتي براي بلندمدت ديده نشده است و نمي توان روند نزولي را تمام شده دانست. لذا تا گواه هاي مثبت بيشتري ديده نشود، روند همچنان نزولي فرض مي شود.

 

 

 سنگ آهن

 
سنگ آهن از فوريه سال 2011 روندي نزولي را آغاز کرده است که در آن زمان در محدوده ي 187 دلار معامله مي شد. در اولين موج ريزشي در سنگ آهن، افت تا99 دلار ادامه داشت و در سپتامبر 2012 برگشتي موقت رخ داد و تا 154 دلار ادامه داشت. دوباره شرايط منفي بر آن حاکم شد و تا ماه قبل به 51.5 دلار رسيده است و در اصل دو سوم از ارزشش را از دست داده است. انتظار مي رود که در بلند مدت اين موج منفي آخرين ريزش باشد و در انتهاي آن که خيلي دور نيست، روند منفي به اتمام رسيده و حرکت مثبت جديدي آغاز شود. در بدترين سناريو ها شايد با شکسته شدن 51 دلار، روند نزولي تا 40 دلار هم ادامه يابد که فعلا بايد گواه هاي بيشتري از آن ديد. در هر صورت هنوز نشانه ي مطمئني از اتمام روند نزولي ديده نشده است و فعلا مبنا را بر ادامه روند نزولي بايد قرار داد. 


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران