بیلت چینی قیمت صادرات میلگرد ترکیه را پایین آورد

بیلت چینی قیمت صادرات میلگرد ترکیه را پایین آورد

قیمت صادرات میلگرد ترکیه علیرغم تقاضای خاورمیانه و افریقا کاهش یافت.

 

علیرغم اعلام تقاضای خاورمیانه و افریقا برای تولیدات کارخانه های ذوب ترکیه ، قیمت صادرات میلگرد ترکیه تحت تاثیر قیمت قراضه کاهش یافت.

 
برخی کارخانه های ذوب ترکیه محموله 180 هزار تن میلگرد را به قیمت 380 دلار در هر تن و برخی نیز در مقیاس های کمتر به قیمت 390 دلار در هر تن به مشتریان افریقایی به فروش می رسانند.

 
قیمت صاردات میلگرد ترکیه در هفته گذشته 380 تا 390 دلار در هر تن بوده است که 10 دلار کمتر از هفته ماقبل آن بوده است.

 
کارخانه های ذوب ترکیه قیمت صادرات میلگرد را 390 تا 400 دلار در هر تن اعلام کرده اند در حالی که خریداران در افریقا و خاورمیانه تمایل ندارند بیش از 380 دلار در هر تن بپردازند.

 
بر اساس نظر برخی منابع دلیل اصلی این کاهش قیمت ها فشارهای وارد آمده در اثرقیمت های پایین تر بیلت چینی است که کاهش قیمت بیلت و قراضه را به دنبال داشته است.

 
عرضه کنندگان چینی قیمت، پیشنهادی صادرات بیلت به ترکیه را 310_ 300 دلار در هر تن اعلام کردند بنابراین کارخانه های ذوب تحت فشار قرارگرفتند که قیمت ها را تا 300-295 دلار در هر تن کاهش دهند.

 
قیمت سیم مفتول و میلگرد تجاری از هفته گذشته بدون تغییر بوده است.قیمت هفته گذشته صادرات سیم مفتول و میلگرد تجاری به ترتیب 430-425 و 450-440 در هر تن اعلام شده است.


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران