بلوک فولاد صفحه نخست قیمت محصولات فولادی میلگرد شاخه | آجدار | A3 سایز 18

# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان بروز رسانی نمودار
1 آناهیتا گیلان ا کیلوگرم 1,400 تومان 0 (0%) 1,400 1,400 - 3 سال پیش
2 سیادن ابهر ا کیلوگرم 1,375 تومان 0 (0%) 1,375 1,375 - 3 سال پیش
3 پرشین فولاد ا کیلوگرم 1,365 تومان 0 (0%) 1,365 1,365 - 3 سال پیش
4 ارگ تبریز ا کیلوگرم 1,375 تومان 0 (0%) 1,375 1,375 - 3 سال پیش
5 ظفر بناب ا کیلوگرم 1,435 تومان 0 (0%) 1,435 1,435 - 3 سال پیش
6 امیرکبیر خزر ا کیلوگرم 1,410 تومان 0 (0%) 1,410 1,410 - 3 سال پیش
7 فولاد خراسان | نیشابور ا کیلوگرم 1,442 تومان 0 (0%) 1,442 1,442 - 3 سال پیش
8 نیک صدرا طوس | مشهد ا کیلوگرم 1,480 تومان 0 (0%) 1,480 1,480 - 3 سال پیش
9 آریا ذوب ا کیلوگرم 1,365 تومان 0 (0%) 1,365 1,365 - 3 سال پیش
10 شاهرود ا کیلوگرم 1,445 تومان 0 (0%) 1,445 1,445 - 3 سال پیش
11 ذوب آهن ارومیه ا کیلوگرم 1,390 تومان 0 (0%) 1,390 1,390 - 3 سال پیش
12 آریان فولاد ا کیلوگرم 1,373 تومان 0 (0%) 1,373 1,373 - 3 سال پیش
13 صبا فولاد زاگرس ا کیلوگرم 1,390 تومان 0 (0%) 1,390 1,390 - 3 سال پیش
14 کوثر اهواز ا کیلوگرم 1,425 تومان 0 (0%) 1,425 1,425 - 3 سال پیش
15 درپاد تبریز ا کیلوگرم 1,430 تومان 0 (0%) 1,430 1,430 - 3 سال پیش
16 شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -
17 ذوب آهن اصفهان ا کیلوگرم 1,435 تومان 0 (0%) 1,435 1,435 - 3 سال پیش
18 کویر کاشان ا کیلوگرم 1,480 تومان 0 (0%) 1,480 1,480 - 3 سال پیش
19 هیربد ا کیلوگرم 1,362 تومان 0 (0%) 1,362 1,362 - 3 سال پیش
20 فولاد قزوین ا کیلوگرم 1,362 تومان 0 (0%) 1,362 1,362 - 3 سال پیش
21 کاوه تیکمه داش ا کیلوگرم 1,450 تومان 0 (0%) 1,450 1,450 - 3 سال پیش

نمودار قیمت سایز 18 در فولاد خراسان | نیشابور

شما سطوح دسترسی کافی برای ملاحظه این قسمت را ندارید

در صورتی که هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید ابتدا وارد شوید و دوباره امتحان نمایید.
لطفا از پلن های اعضا نیز دیدن فرمایید.