بلوک فولاد صفحه نخست قیمت محصولات فولادی میلگرد شاخه | آجدار | A3 سایز 16

# ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان بروز رسانی نمودار
1 آناهیتا گیلان ا کیلوگرم 1,400 تومان 0 (0%) 1,400 1,400 - 4 سال پیش
2 سیادن ابهر ا کیلوگرم 1,375 تومان 0 (0%) 1,375 1,375 - 4 سال پیش
3 پرشین فولاد ا کیلوگرم 1,365 تومان 0 (0%) 1,365 1,365 - 4 سال پیش
4 ارگ تبریز ا کیلوگرم 1,375 تومان 0 (0%) 1,375 1,375 - 4 سال پیش
5 ظفر بناب ا کیلوگرم 1,435 تومان 0 (0%) 1,435 1,435 - 4 سال پیش
6 امیرکبیر خزر ا کیلوگرم 1,410 تومان 0 (0%) 1,410 1,410 - 4 سال پیش
7 فولاد خراسان | نیشابور ا کیلوگرم 1,442 تومان 0 (0%) 1,442 1,442 - 4 سال پیش
8 نیک صدرا طوس | مشهد ا کیلوگرم 1,480 تومان 0 (0%) 1,480 1,480 - 4 سال پیش
9 آریا ذوب ا کیلوگرم 1,370 تومان 0 (0%) 1,370 1,370 - 4 سال پیش
10 معراج کردکوی ا کیلوگرم 1,430 تومان 0 (0%) 1,430 1,430 - 4 سال پیش
11 شاهرود ا کیلوگرم 1,435 تومان 0 (0%) 1,435 1,435 - 4 سال پیش
12 ذوب آهن ارومیه ا کیلوگرم 1,390 تومان 0 (0%) 1,390 1,390 - 4 سال پیش
13 آریان فولاد ا کیلوگرم 1,373 تومان 0 (0%) 1,373 1,373 - 4 سال پیش
14 صدر فولاد لرستان ا کیلوگرم 1,455 تومان 0 (0%) 1,455 1,455 - 4 سال پیش
15 صبا فولاد زاگرس ا کیلوگرم 1,415 تومان 0 (0%) 1,415 1,415 - 4 سال پیش
16 کوثر اهواز ا کیلوگرم 1,435 تومان 0 (0%) 1,435 1,435 - 4 سال پیش
17 هیربد ا کیلوگرم 1,387 تومان 0 (0%) 1,387 1,387 - 4 سال پیش
18 درپاد تبریز ا کیلوگرم 1,430 تومان 0 (0%) 1,430 1,430 - 4 سال پیش
19 شاخص استیل پدیا ا کیلوگرم - 0 (0%) - - - -
20 ذوب آهن اصفهان ا کیلوگرم 1,445 تومان 0 (0%) 1,445 1,445 - 4 سال پیش
21 کویر کاشان ا کیلوگرم 1,480 تومان 0 (0%) 1,480 1,480 - 4 سال پیش
22 فولاد قزوین ا کیلوگرم 1,377 تومان 0 (0%) 1,377 1,377 - 4 سال پیش
23 کاوه تیکمه داش ا کیلوگرم 1,450 تومان 0 (0%) 1,450 1,450 - 4 سال پیش

نمودار قیمت سایز 16 در فولاد خراسان | نیشابور

شما سطوح دسترسی کافی برای ملاحظه این قسمت را ندارید

در صورتی که هنوز وارد حساب کاربری خود نشده اید ابتدا وارد شوید و دوباره امتحان نمایید.
لطفا از پلن های اعضا نیز دیدن فرمایید.