فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,886.00 0.00 (0%) 1,886.00 1,886.00 - 22 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 11,807.50 0.00 (0%) 11,807.50 11,807.50 - 22 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1,996.00 0.00 (0%) 1,996.00 1,996.00 - 22 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,645.00 0.00 (0%) 2,645.00 2,645.00 - 22 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6,057.50 0.00 (0%) 6,057.50 6,057.50 - 22 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 800.30 0.15 (0.02%) 800.60 799.90 - 21 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -