فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2,038.30 0.00 (0%) 2,038.30 2,038.30 - 3 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 13,330.00 0.00 (0%) 13,330.00 13,330.00 - 3 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,007.00 0.00 (0%) 2,007.00 2,007.00 - 3 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,377.30 0.00 (0%) 2,377.30 2,377.30 - 3 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5,888.30 0.00 (0%) 5,888.30 5,888.30 - 3 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 779.80 0.40 (0.05%) 781.80 779.00 - 1 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -