فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,942.30 0.00 (0%) 1,947.30 1,917.80 - 3 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 10,002.50 0.00 (0%) 10,017.50 9,760.00 - 2 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,326.50 0.00 (0%) 2,338.50 2,276.50 - 2 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,824.00 0.00 (0%) 2,824.00 2,750.50 - 3 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5,890.50 0.00 (0%) 5,899.00 5,770.80 - 2 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 955.75 0.35 (0.04%) 955.75 955.30 - 5 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -