فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2,191.30 0.50 (0.02%) 2,192.50 2,181.80 - 7 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 13,755.00 5.00 (0.04%) 13,822.50 13,755.00 - 7 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,546.00 1.80 (0.07%) 2,552.50 2,545.80 - 7 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3,509.50 3.50 (0.1%) 3,532.00 3,509.50 - 7 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 7,148.50 1.20 (0.02%) 7,172.00 7,141.50 - 7 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 999.10 0.20 (0.02%) 1,001.90 998.90 - 7 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -