فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2,179.00 0.80 (0.04%) 2,189.30 2,165.50 - 2 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 15,370.00 10.00 (0.07%) 15,380.00 14,997.50 - 51 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,415.80 3.20 (0.13%) 2,422.50 2,368.50 - 51 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,934.80 1.00 (0.03%) 2,942.50 2,892.50 - 2 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6,804.30 1.00 (0.01%) 6,827.50 6,773.80 - 45 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 874.30 0.10 (0.01%) 875.30 857.90 - 15 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -