فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,941.80 0.70 (0.04%) 1,945.80 1,939.30 - 11 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 11,282.50 5.00 (0.04%) 11,282.50 11,232.50 - 11 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1,998.00 1.50 (0.08%) 1,998.00 1,989.50 - 11 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,586.00 2.00 (0.08%) 2,586.50 2,583.80 - 11 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6,276.50 2.00 (0.03%) 6,276.50 6,249.50 - 11 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 851.40 0.60 (0.07%) 853.20 851.40 - 11 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -