فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,815.50 0.00 (0%) 1,832.30 1,791.30 - 6 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 10,165.00 0.00 (0%) 10,257.50 10,145.00 - 5 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,299.80 0.00 (0%) 2,312.50 2,268.30 - 5 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,772.30 0.00 (0%) 2,774.80 2,716.30 - 6 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5,756.80 0.00 (0%) 5,785.80 5,741.00 - 5 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 965.75 0.10 (0.01%) 967.35 964.65 - 1 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -