فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,951.80 0.00 (0%) 1,965.80 1,948.30 - 1 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 9,077.50 0.00 (0%) 9,107.50 9,020.00 - 1 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,122.30 0.00 (0%) 2,128.00 2,090.00 - 1 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,642.80 0.00 (0%) 2,650.80 2,618.00 - 1 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5,665.30 0.00 (0%) 5,738.00 5,640.00 - 1 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 961.95 0.00 (0%) 963.10 961.45 - 1 روز پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -