فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,942.80 0.30 (0.02%) 1,943.80 1,937.30 - 3 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 10,012.50 7.50 (0.07%) 10,027.50 9,980.00 - 3 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,327.00 0.50 (0.02%) 2,328.50 2,310.50 - 3 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,811.30 0.30 (0.01%) 2,818.30 2,799.80 - 3 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6,339.30 1.70 (0.03%) 6,356.50 6,307.00 - 3 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 935.15 0.15 (0.02%) 935.30 931.05 - 3 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -