فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,802.30 0.00 (0%) 1,806.80 1,794.30 - 13 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 12,395.00 0.00 (0%) 12,482.50 11,885.00 - 14 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 1,828.00 0.00 (0%) 1,836.80 1,811.30 - 13 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,555.50 0.00 (0%) 2,571.80 2,524.00 - 13 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5,964.30 0.00 (0%) 5,986.80 5,941.50 - 13 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 805.50 0.20 (0.02%) 805.70 804.70 - 10 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -