فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2,168.00 1.20 (0.06%) 2,185.50 2,158.80 - 6 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 10,932.50 2.50 (0.02%) 11,347.50 10,932.50 - 3 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,473.30 0.50 (0.02%) 2,474.00 2,428.80 - 3 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3,085.00 1.00 (0.03%) 3,124.50 3,067.30 - 3 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6,466.50 0.20 (0%) 6,515.50 6,435.50 - 3 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 940.55 0.30 (0.03%) 945.55 937.85 - 3 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -