فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2,131.30 0.00 (0%) 2,135.80 2,103.50 - 4 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 12,032.50 0.00 (0%) 12,087.50 11,895.00 - 3 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,486.80 0.00 (0%) 2,496.00 2,453.00 - 3 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3,233.50 0.00 (0%) 3,249.00 3,222.30 - 4 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 7,018.50 0.00 (0%) 7,021.50 6,961.80 - 3 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 945.05 0.00 (0%) 945.40 935.95 - 3 ساعت پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -