فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,925.00 0.00 (0%) 1,970.30 1,922.80 - 4 ساعت پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 9,337.50 0.00 (0%) 9,357.50 9,197.50 - 3 ساعت پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,211.50 0.00 (0%) 2,216.00 2,182.30 - 3 ساعت پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,605.80 0.00 (0%) 2,636.30 2,584.50 - 4 ساعت پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5,711.80 0.00 (0%) 5,726.50 5,662.00 - 3 ساعت پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 945.90 0.05 (0.01%) 947.60 945.90 - 4 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -