فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,939.80 0.50 (0.03%) 1,944.80 1,919.50 - 17 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 13,152.50 2.50 (0.02%) 13,282.50 13,012.50 - 41 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,035.30 0.50 (0.02%) 2,046.30 2,028.30 - 29 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,815.80 0.50 (0.02%) 2,820.00 2,773.30 - 17 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 6,456.00 2.00 (0.03%) 6,499.50 6,432.80 - 17 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 853.70 0.10 (0.01%) 855.90 834.80 - 17 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -