فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 2,653.80 5.70 (0.21%) 2,666.30 2,539.50 - 8 دقیقه پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 16,032.50 30.00 (0.19%) 16,580.00 15,292.50 - 8 دقیقه پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,353.80 1.00 (0.04%) 2,395.80 2,352.80 - 8 دقیقه پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 3,257.50 2.00 (0.06%) 3,292.30 3,243.80 - 8 دقیقه پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 7,063.00 1.80 (0.03%) 7,097.80 7,012.00 - 8 دقیقه پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 952.90 0.30 (0.03%) 956.30 943.80 - 8 دقیقه پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -