فلزات پایه

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم فلزات پایه جهانی ۱ تن آلومینیوم 1,887.30 0.00 (0%) 1,888.80 1,868.00 - 2 روز پیش
نیکل فلزات پایه جهانی ۱ تن نیکل 10,885.00 0.00 (0%) 10,902.50 10,660.00 - 2 روز پیش
سرب فلزات پایه جهانی ۱ تن سرب 2,258.30 0.00 (0%) 2,265.50 2,235.30 - 2 روز پیش
روی فلزات پایه جهانی ۱ تن روی 2,832.80 0.00 (0%) 2,838.80 2,791.30 - 2 روز پیش
مس فلزات پایه جهانی ۱ تن مس 5,919.30 0.00 (0%) 5,953.30 5,866.30 - 2 روز پیش
اونس پلاتین فلزات پایه جهانی هر اونس پلاتین 1,031.10 0.00 (0%) 1,031.10 1,028.10 - 2 روز پیش
اونس پالادیوم فلزات پایه جهانی هر اونس پالادیوم 0.00 0.00 (0%) 0.00 0.00 - -