بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,879.00 11.00 (0.59%) 1,879.00 1,879.00 - 15 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,450.00 5.00 (0.34%) 1,450.00 1,450.00 - 15 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,516.00 16.00 (1.06%) 1,516.00 1,516.00 NASAAC 15 ساعت پیش
مس LME ۱ تن 6,492.00 82.00 (1.28%) 6,492.00 6,492.00 - 15 ساعت پیش
سرب LME ۱ تن 2,028.00 25.50 (1.26%) 2,028.00 2,028.00 - 15 ساعت پیش
نیکل LME ۱ تن 12,810.00 35.00 (0.27%) 12,810.00 12,810.00 - 15 ساعت پیش
قلع LME ۱ تن 21,160.00 180.00 (0.85%) 21,160.00 21,160.00 - 15 ساعت پیش
روی LME ۱ تن 2,840.00 1.00 (0.04%) 2,840.00 2,840.00 - 15 ساعت پیش
کبالت LME ۱ تن 30,000.00 0.00 (0%) 30,000.00 30,000.00 - 3 روز پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 2 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 3 سال پیش