بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,851.00 47.00 (2.61%) 1,851.00 1,804.00 - 15 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,405.00 0.00 (0%) 1,405.00 1,405.00 - 22 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,360.00 5.00 (0.37%) 1,365.00 1,360.00 NASAAC 15 ساعت پیش
مس LME ۱ تن 6,022.00 89.00 (1.5%) 6,022.00 5,933.00 - 15 ساعت پیش
سرب LME ۱ تن 1,972.00 24.00 (1.23%) 1,972.00 1,948.00 - 15 ساعت پیش
نیکل LME ۱ تن 11,610.00 160.00 (1.4%) 11,610.00 11,450.00 - 15 ساعت پیش
قلع LME ۱ تن 20,900.00 155.00 (0.75%) 20,900.00 20,745.00 - 15 ساعت پیش
روی LME ۱ تن 2,577.00 75.00 (3%) 2,577.00 2,502.00 - 15 ساعت پیش
کبالت LME ۱ تن 38,000.00 0.00 (0%) 38,000.00 38,000.00 - 2 روز پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 2 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 3 سال پیش