بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 2,463.00 0.00 (0%) 2,463.00 2,463.00 - 2 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,960.00 0.00 (0%) 1,960.00 1,895.00 - 4 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,950.00 0.00 (0%) 1,950.00 1,950.00 NASAAC 2 روز پیش
مس LME ۱ تن 6,939.00 0.00 (0%) 6,939.00 6,939.00 - 2 روز پیش
سرب LME ۱ تن 2,366.00 0.00 (0%) 2,366.00 2,366.00 - 2 روز پیش
نیکل LME ۱ تن 14,640.00 0.00 (0%) 14,640.00 14,640.00 - 2 روز پیش
قلع LME ۱ تن 22,050.00 0.00 (0%) 22,050.00 22,050.00 - 2 روز پیش
روی LME ۱ تن 3,243.50 0.00 (0%) 3,243.50 3,243.50 - 2 روز پیش
کبالت LME ۱ تن 91,500.00 0.00 (0%) 91,500.00 91,500.00 - 6 روز پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 10 ماه پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 3 سال پیش