بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,918.00 4.00 (0.21%) 1,918.00 1,918.00 - 10 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,360.00 20.00 (1.47%) 1,360.00 1,360.00 - 10 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,410.00 20.00 (1.44%) 1,410.00 1,410.00 NASAAC 10 ساعت پیش
مس LME ۱ تن 6,260.00 79.00 (1.28%) 6,260.00 6,260.00 - 10 ساعت پیش
سرب LME ۱ تن 2,005.00 45.00 (2.3%) 2,005.00 2,005.00 - 10 ساعت پیش
نیکل LME ۱ تن 11,200.00 80.00 (0.71%) 11,200.00 11,200.00 - 10 ساعت پیش
قلع LME ۱ تن 19,460.00 10.00 (0.05%) 19,460.00 19,460.00 - 10 ساعت پیش
روی LME ۱ تن 2,691.00 50.00 (1.89%) 2,691.00 2,691.00 - 10 ساعت پیش
کبالت LME ۱ تن 55,250.00 250.00 (0.45%) 55,250.00 55,250.00 - 10 ساعت پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 1 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 3 سال پیش