بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,916.00 0.00 (0%) 1,916.00 1,916.00 - 18 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,660.00 0.00 (0%) 1,660.00 0.00 - 1 سال پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,895.00 0.00 (0%) 1,895.00 1,895.00 NASAAC 4 روز پیش
مس LME ۱ تن 5,673.50 0.00 (0%) 5,673.50 5,673.50 - 18 ساعت پیش
سرب LME ۱ تن 2,305.00 0.00 (0%) 2,305.00 2,305.00 - 18 ساعت پیش
نیکل LME ۱ تن 9,710.00 0.00 (0%) 9,710.00 9,710.00 - 18 ساعت پیش
قلع LME ۱ تن 19,550.00 0.00 (0%) 19,550.00 19,550.00 - 18 ساعت پیش
روی LME ۱ تن 2,759.00 0.00 (0%) 2,759.00 2,759.00 - 18 ساعت پیش
کبالت LME ۱ تن 54,000.00 0.00 (0%) 54,000.00 54,000.00 - 4 روز پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 15,250.00 0.00 (0%) 15,250.00 15,250.00 - 5 ماه پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 1 سال پیش