بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 2,239.50 0.00 (0%) 2,239.50 2,239.50 - 2 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,670.00 0.00 (0%) 1,670.00 1,670.00 - 2 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,750.00 0.00 (0%) 1,750.00 1,750.00 NASAAC 3 روز پیش
مس LME ۱ تن 7,136.00 0.00 (0%) 7,136.00 7,136.00 - 2 روز پیش
سرب LME ۱ تن 2,431.00 0.00 (0%) 2,431.00 2,431.00 - 2 روز پیش
نیکل LME ۱ تن 15,265.00 0.00 (0%) 15,265.00 15,265.00 - 2 روز پیش
قلع LME ۱ تن 20,900.00 0.00 (0%) 20,900.00 20,900.00 - 2 روز پیش
روی LME ۱ تن 3,189.00 0.00 (0%) 3,189.00 3,189.00 - 2 روز پیش
کبالت LME ۱ تن 81,000.00 0.00 (0%) 81,000.00 81,000.00 - 2 روز پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 12 ماه پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 3 سال پیش