بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,950.00 0.00 (0%) 1,950.00 1,950.00 - 1 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,660.00 0.00 (0%) 1,660.00 0.00 - 2 سال پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,825.50 0.00 (0%) 1,825.50 1,825.50 NASAAC 1 روز پیش
مس LME ۱ تن 5,671.00 0.00 (0%) 5,671.00 5,671.00 - 1 روز پیش
سرب LME ۱ تن 2,090.00 0.00 (0%) 2,090.00 2,090.00 - 1 روز پیش
نیکل LME ۱ تن 9,005.00 0.00 (0%) 9,005.00 9,005.00 - 1 روز پیش
قلع LME ۱ تن 20,500.00 0.00 (0%) 20,500.00 20,500.00 - 1 روز پیش
روی LME ۱ تن 2,622.50 0.00 (0%) 2,622.50 2,622.50 - 1 روز پیش
کبالت LME ۱ تن 56,000.00 0.00 (0%) 56,000.00 56,000.00 - 1 روز پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 17,500.00 0.00 (0%) 17,500.00 17,500.00 - 2 هفته پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 2 سال پیش