بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,805.50 0.00 (0%) 1,805.50 1,805.50 - 22 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,660.00 0.00 (0%) 1,660.00 0.00 - 1 سال پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,736.00 0.00 (0%) 1,736.00 1,736.00 NASAAC 22 ساعت پیش
مس LME ۱ تن 5,771.50 0.00 (0%) 5,771.50 5,771.50 - 22 ساعت پیش
سرب LME ۱ تن 2,268.00 0.00 (0%) 2,268.00 2,268.00 - 22 ساعت پیش
نیکل LME ۱ تن 10,175.00 0.00 (0%) 10,175.00 10,175.00 - 22 ساعت پیش
قلع LME ۱ تن 21,015.00 0.00 (0%) 21,015.00 21,015.00 - 22 ساعت پیش
روی LME ۱ تن 2,694.00 0.00 (0%) 2,694.00 2,694.00 - 22 ساعت پیش
کبالت LME ۱ تن 35,250.00 0.00 (0%) 35,250.00 35,250.00 - 22 ساعت پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 15,250.00 0.00 (0%) 15,250.00 15,250.00 - 3 ماه پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 1 سال پیش