بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,999.00 0.00 (0%) 1,999.00 1,998.00 - 1 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,580.00 0.00 (0%) 1,580.00 1,580.00 - 1 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,621.00 0.00 (0%) 1,632.00 1,621.00 NASAAC 1 روز پیش
مس LME ۱ تن 5,844.00 0.00 (0%) 5,860.00 5,844.00 - 1 روز پیش
سرب LME ۱ تن 1,977.00 0.00 (0%) 2,002.00 1,977.00 - 1 روز پیش
نیکل LME ۱ تن 13,240.00 0.00 (0%) 13,240.00 13,115.00 - 1 روز پیش
قلع LME ۱ تن 18,680.00 0.00 (0%) 18,680.00 18,675.00 - 1 روز پیش
روی LME ۱ تن 2,360.00 0.00 (0%) 2,360.00 2,338.00 - 1 روز پیش
کبالت LME ۱ تن 64,500.00 0.00 (0%) 64,500.00 64,500.00 - 2 روز پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 1 سال پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 3 سال پیش