بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,957.50 0.00 (0%) 1,957.50 1,957.50 - 19 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,660.00 0.00 (0%) 1,660.00 0.00 - 2 سال پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,781.50 0.00 (0%) 1,781.50 1,781.50 NASAAC 19 ساعت پیش
مس LME ۱ تن 5,677.50 0.00 (0%) 5,677.50 5,677.50 - 19 ساعت پیش
سرب LME ۱ تن 2,191.00 0.00 (0%) 2,191.00 2,191.00 - 19 ساعت پیش
نیکل LME ۱ تن 9,255.00 0.00 (0%) 9,255.00 9,255.00 - 19 ساعت پیش
قلع LME ۱ تن 19,850.00 0.00 (0%) 19,850.00 19,850.00 - 19 ساعت پیش
روی LME ۱ تن 2,610.50 0.00 (0%) 2,610.50 2,610.50 - 19 ساعت پیش
کبالت LME ۱ تن 55,250.00 0.00 (0%) 55,250.00 55,250.00 - 3 روز پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 15,250.00 0.00 (0%) 15,250.00 15,250.00 - 6 ماه پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 2 سال پیش