بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 1,877.00 0.00 (0%) 1,877.00 1,877.00 - 2 روز پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,660.00 0.00 (0%) 1,660.00 0.00 - 1 سال پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,900.00 0.00 (0%) 1,900.00 1,900.00 NASAAC 2 روز پیش
مس LME ۱ تن 5,881.00 0.00 (0%) 5,881.00 5,881.00 - 2 روز پیش
سرب LME ۱ تن 2,231.00 0.00 (0%) 2,231.00 2,231.00 - 2 روز پیش
نیکل LME ۱ تن 10,680.00 0.00 (0%) 10,680.00 10,680.00 - 2 روز پیش
قلع LME ۱ تن 19,250.00 0.00 (0%) 19,250.00 19,250.00 - 2 روز پیش
روی LME ۱ تن 2,822.00 0.00 (0%) 2,822.00 2,822.00 - 2 روز پیش
کبالت LME ۱ تن 48,000.00 0.00 (0%) 48,000.00 48,000.00 - 6 روز پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 15,250.00 0.00 (0%) 15,250.00 15,250.00 - 4 ماه پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 1 سال پیش