بورس فلزات لندن

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
آلومینیوم LME ۱ تن 2,190.00 0.00 (0%) 2,190.00 2,190.00 - 6 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم LME ۱ تن 1,866.00 0.00 (0%) 1,866.00 1,866.00 - 6 ساعت پیش
آلیاژ آلومینیوم ویژه آمریکا LME ۱ تن 1,870.00 0.00 (0%) 1,870.00 1,870.00 NASAAC 6 ساعت پیش
مس LME ۱ تن 7,003.00 0.00 (0%) 7,003.00 7,003.00 - 6 ساعت پیش
سرب LME ۱ تن 2,561.00 0.00 (0%) 2,561.00 2,561.00 - 6 ساعت پیش
نیکل LME ۱ تن 13,590.00 0.00 (0%) 13,590.00 13,590.00 - 6 ساعت پیش
قلع LME ۱ تن 21,680.00 0.00 (0%) 21,680.00 21,680.00 - 6 ساعت پیش
روی LME ۱ تن 3,563.50 0.00 (0%) 3,563.50 3,563.50 - 6 ساعت پیش
کبالت LME ۱ تن 80,000.00 0.00 (0%) 80,000.00 80,000.00 - 6 ساعت پیش
مولیبدنوم LME ۱ تن 16,000.00 0.00 (0%) 16,000.00 16,000.00 - 8 ماه پیش
شمش فولاد LME ۱ تن 220.00 0.00 (0%) 220.00 0.00 - 2 سال پیش