بورس آسیا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
NIKKEI بورس جهانی 22,555.43 7.18 (0.03%) 22,569.66 22,172.09 - 3 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 29,696.17 36.94 (0.12%) 29,905.00 29,427.36 - 56 دقیقه پیش
Asia Dow بورس جهانی 3,450.28 0.05 (0%) 3,457.82 3,421.55 - 8 دقیقه پیش
Shanghai بورس جهانی 2,915.73 0.74 (0.03%) 2,923.22 2,874.25 - 2 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 35,477.61 2.31 (0.01%) 35,522.89 35,286.74 - 8 دقیقه پیش

بورس اروپا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 385.83 0.13 (0.03%) 385.96 383.21 - 8 دقیقه پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7,685.36 1.26 (0.02%) 7,686.77 7,603.85 - 8 دقیقه پیش
DAX بورس جهانی 12,723.43 4.30 (0.03%) 12,757.70 12,677.97 - 8 دقیقه پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9,843.70 13.10 (0.13%) 9,863.80 9,755.40 - 8 دقیقه پیش
CAC 40 بورس جهانی 5,403.48 2.09 (0.04%) 5,405.57 5,390.63 - 8 دقیقه پیش

بورس آمریکا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
Dow بورس جهانی 24,700.21 0.75 (0%) 24,700.21 24,652.99 - 13 ساعت پیش
S&P 500 بورس جهانی 2,762.59 0.02 (0%) 2,762.63 2,758.07 - 13 ساعت پیش
Nasdaq بورس جهانی 7,725.59 0.26 (0%) 7,725.59 7,709.49 - 13 ساعت پیش
GlobalDow بورس جهانی 3,014.28 0.04 (0%) 3,014.28 2,999.75 - 8 دقیقه پیش