بورس آسیا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
NIKKEI بورس جهانی 21,566.85 14.28 (0.07%) 21,584.50 21,425.79 - 12 ساعت پیش
Hang Seng بورس جهانی 29,466.28 37.24 (0.13%) 29,469.62 29,331.84 - 10 ساعت پیش
Asia Dow بورس جهانی 3,422.54 0.19 (0.01%) 3,424.15 3,412.96 - 36 دقیقه پیش
Shanghai بورس جهانی 3,090.98 1.81 (0.06%) 3,108.89 3,079.26 - 11 ساعت پیش
Sensex بورس جهانی 38,363.47 16.39 (0.04%) 38,381.12 38,083.94 - 8 ساعت پیش

بورس اروپا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
Stoxx 600 بورس جهانی 384.29 0.14 (0.04%) 385.28 382.11 - 2 ساعت پیش
FTSE 100 بورس جهانی 7,324.00 6.54 (0.09%) 7,348.60 7,299.19 - 2 ساعت پیش
DAX بورس جهانی 11,788.41 2.32 (0.02%) 11,821.99 11,652.31 - 2 ساعت پیش
IBEX 35 بورس جهانی 9,492.30 7.20 (0.08%) 9,529.40 9,409.10 - 2 ساعت پیش
CAC 40 بورس جهانی 5,425.90 0.54 (0.01%) 5,442.97 5,404.64 - 2 ساعت پیش

بورس آمریکا

نام محصول ارایه دهنده واحد قیمت تغییر بیشترین کمترین توضیحات زمان نمودار
Dow بورس جهانی 25,934.06 3.39 (0.01%) 26,097.59 25,914.10 - 18 دقیقه پیش
S&P 500 بورس جهانی 2,838.65 1.05 (0.04%) 2,851.21 2,832.94 - 18 دقیقه پیش
Nasdaq بورس جهانی 7,745.46 4.09 (0.05%) 7,765.59 7,714.48 - 18 دقیقه پیش
GlobalDow بورس جهانی 3,047.92 0.41 (0.01%) 3,057.42 3,039.77 - 18 دقیقه پیش