در دنیایی که خریدار چشم و ابروی کسی نیست خیلی مراقب رقبا باشیم

در دنیایی که خریدار چشم و ابروی کسی نیست خیلی مراقب رقبا باشیم

به گزارش ماین نیوز، علی اکبر ناطق نوری در هفتمین همایش فولاد گفت: پول ایرانی ها به جای آنکه در کشور رونق تولید و اشتغال را فراهم سازد، بر اثر غفلت خارج شد و ما عقب ماندیم.اظهارات ناطق نوری را به نقل از خبرگزاری ها می خوانید:*ایران با استخراج و فرآوری بر روی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند یکی از نهادهای مستحکم اقتصاد مقاومتی است این در حالی است که شاخص هایی مثل رشد اقتصادی تولید ملی و کاهش وابستگی از جمله محورهای اقتصاد مقاومتی است.*بر اساس گفته مقام معظم رهبری، اتصال اقتصادبه نفت مشکل ساز است و سهم چند نسل بعد از خودمان را هم مصرف کردیم و به خاطر بهره برداری بی رویه سهم آیندگان را خوردیم که این ظلم است.*امروز بسیاری از بزرگان فولاد جهان در ایران هستند و باید به جمع بندی مطلوب برسید، در غیر این صورت صرف گفتن و شنیدن فایده ندارد. این در حالی است که اکنون دنیا دهکده شده است.*کشورهای توسعه یافته بخش قابل توجهی از تولید فولاد را در دست دارند و گفته می شود که یکی از شاخص های توسعه یافتگی در دنیا، مصرف سرانه فولاد است. این در حالی است که در ایران ۶۸ نوع ماده معدنی وجود دارد که برخی از آنها مثل سرب و روی انگوران، در رده بندی جهانی قرار گرفته است.*مازاد مصرف را باید صادر کرد بر این اساس در سند چشم انداز بیست ساله ایران باید ٥٥ میلیون تن تولید فولاد وجود داشته باشد که از این رقم خوشبینانه ٢٥ تا ٣٠ میلیون تن مصرف داخلی خواهیم داشت؛ پس در دنیایی که خریدار عاشق چشم و ابروی کسی نیست و به دنبال منفعت بیشتر است، باید خیلی مراقب رقبا باشیم.*توسعه همه جانبه کشور یکی از موارد مدنظر مقام معظم رهبری است که چند سال گذشته نیز با جرات ایشان، اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است، این در حالی است که دولتها باید برنامه ریز خوبی بوده و مدیریت و برنامه ریزی را به نحو مطلوبی انجام داده و البته ناظران خوبی هم باشند.*بوروکراسی در دنیا بسیار حل و ساده سازی شده است؛ در حالی که در دنیا یک مغز کامپیوتری همه این کارها را انجام می دهد، در ایران برای گرفتن مجوزهای لازم باید به شمال و جنوب و شرق و غرب مراجعه کرد.*اگر نتوانیم امنیت را برای سرمایه گذار فراهم کنیم، سرمایه ها از کشور خارج می شود و خارجی ها هم از حضور در ایران استقبالی نخواهند داشت. بررسی ها نشان می دهد که سیاست های ما به گونه ای بوده که کشورهای اطراف خود را سرمایه دار کرده و رشد داده ایم.*اکنون برای سال 1404 خورشیدی دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد خام برنامه ریزی شده که از این رقم حدود 20 میلیون تن باید راهی بازارهای صادراتی شود که تحقق آن نیاز به تولید کیفی دارد.*باید ابزار و شرایط لازم را فراهم ساخت تا تولید کیفی در بازارهای جهانی جایگاه خود را پیدا کند در غیر این صورت از بازارهای بین المللی حذف خواهیم شد.*امروز دولت ها باید به گونه ای برنامه ریزی کنند تا با مالیات به جای پول نفت کشور را اداره کنند و کار را به دست بخش خصوصی بسپارند.این خبر در حال تکمیل است...

به گزارش ماین نیوز، علی اکبر ناطق نوری در هفتمین همایش فولاد گفت: پول ایرانی ها به جای آنکه در کشور رونق تولید و اشتغال را فراهم سازد، بر اثر غفلت خارج شد و ما عقب ماندیم.اظهارات ناطق نوری را به نقل از خبرگزاری ها می خوانید:*ایران با استخراج و فرآوری بر روی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده، می‌تواند یکی از نهادهای مستحکم اقتصاد مقاومتی است این در حالی است که شاخص هایی مثل رشد اقتصادی تولید ملی و کاهش وابستگی از جمله محورهای اقتصاد مقاومتی است.*بر اساس گفته مقام معظم رهبری، اتصال اقتصادبه نفت مشکل ساز است و سهم چند نسل بعد از خودمان را هم مصرف کردیم و به خاطر بهره برداری بی رویه سهم آیندگان را خوردیم که این ظلم است.*امروز بسیاری از بزرگان فولاد جهان در ایران هستند و باید به جمع بندی مطلوب برسید، در غیر این صورت صرف گفتن و شنیدن فایده ندارد. این در حالی است که اکنون دنیا دهکده شده است.*کشورهای توسعه یافته بخش قابل توجهی از تولید فولاد را در دست دارند و گفته می شود که یکی از شاخص های توسعه یافتگی در دنیا، مصرف سرانه فولاد است. این در حالی است که در ایران ۶۸ نوع ماده معدنی وجود دارد که برخی از آنها مثل سرب و روی انگوران، در رده بندی جهانی قرار گرفته است.*مازاد مصرف را باید صادر کرد بر این اساس در سند چشم انداز بیست ساله ایران باید ٥٥ میلیون تن تولید فولاد وجود داشته باشد که از این رقم خوشبینانه ٢٥ تا ٣٠ میلیون تن مصرف داخلی خواهیم داشت؛ پس در دنیایی که خریدار عاشق چشم و ابروی کسی نیست و به دنبال منفعت بیشتر است، باید خیلی مراقب رقبا باشیم.*توسعه همه جانبه کشور یکی از موارد مدنظر مقام معظم رهبری است که چند سال گذشته نیز با جرات ایشان، اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است، این در حالی است که دولتها باید برنامه ریز خوبی بوده و مدیریت و برنامه ریزی را به نحو مطلوبی انجام داده و البته ناظران خوبی هم باشند.*بوروکراسی در دنیا بسیار حل و ساده سازی شده است؛ در حالی که در دنیا یک مغز کامپیوتری همه این کارها را انجام می دهد، در ایران برای گرفتن مجوزهای لازم باید به شمال و جنوب و شرق و غرب مراجعه کرد.*اگر نتوانیم امنیت را برای سرمایه گذار فراهم کنیم، سرمایه ها از کشور خارج می شود و خارجی ها هم از حضور در ایران استقبالی نخواهند داشت. بررسی ها نشان می دهد که سیاست های ما به گونه ای بوده که کشورهای اطراف خود را سرمایه دار کرده و رشد داده ایم.*اکنون برای سال 1404 خورشیدی دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد خام برنامه ریزی شده که از این رقم حدود 20 میلیون تن باید راهی بازارهای صادراتی شود که تحقق آن نیاز به تولید کیفی دارد.*باید ابزار و شرایط لازم را فراهم ساخت تا تولید کیفی در بازارهای جهانی جایگاه خود را پیدا کند در غیر این صورت از بازارهای بین المللی حذف خواهیم شد.*امروز دولت ها باید به گونه ای برنامه ریزی کنند تا با مالیات به جای پول نفت کشور را اداره کنند و کار را به دست بخش خصوصی بسپارند.این خبر در حال تکمیل است...