بزرگترین تولید کننده نفت اوپک به دنبال انرژی باد و خورشید

 بزرگترین تولید کننده نفت اوپک به دنبال انرژی باد و خورشید

عربستان سعودی که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در جهان است، امسال به انرژی های پاک روی آورده است.

عربستان سعودی که بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت در جهان است، امسال به انرژی های پاک روی آورده است.