راه‌اندازی کمپین ملی استیضاح آخوندی درصورت تعلل هیئت رئیسه مجلس

راه‌اندازی کمپین ملی استیضاح آخوندی درصورت تعلل هیئت رئیسه مجلس

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان این‌که هیئت رییسه باید مطابق نص صریح قانون استیضاح وزیر راه را به صحن علنی ارجاع دهدگفت:اگر مانند سه ماه اخیراستیضاح وزیر راه به تعویق بیفتد موضوع را با مردم در میان گذاشته و کمپین بزرگ علیه وزیر راه تشکیل می‌شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان این‌که هیئت رییسه باید مطابق نص صریح قانون استیضاح وزیر راه را به صحن علنی ارجاع دهدگفت:اگر مانند سه ماه اخیراستیضاح وزیر راه به تعویق بیفتد موضوع را با مردم در میان گذاشته و کمپین بزرگ علیه وزیر راه تشکیل می‌شود.