صندوق های خالی کشورهای عربی چشم انتظار کمک های مالی اروپا

صندوق های خالی کشورهای عربی چشم انتظار کمک های مالی اروپا

تهران- ایرنا - نشریه پرشمارگان القبس کویت با اشاره به مشکلات مالی پیش روی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دلیل نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی از سیاست این کشورها برای همکاری های اقتصادی با کشورهای اروپایی برای جبران بخشی از خسارت ها خبر داد.

تهران- ایرنا - نشریه پرشمارگان القبس کویت با اشاره به مشکلات مالی پیش روی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دلیل نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی از سیاست این کشورها برای همکاری های اقتصادی با کشورهای اروپایی برای جبران بخشی از خسارت ها خبر داد.