قیمت مرغ، ماهی و تخم مرغ در بازار در روزهای پایانی سال

قیمت مرغ، ماهی و تخم مرغ در بازار در روزهای پایانی سال

ایرنا نوشت:در حالی که بازار مصرف خود را برای خرید شب عید هموطنان آماده می کند، آمارها از رشد قیمت مرغ، انواع ماهی و تخم مرغ در بازار حکایت دارد.

ایرنا نوشت:در حالی که بازار مصرف خود را برای خرید شب عید هموطنان آماده می کند، آمارها از رشد قیمت مرغ، انواع ماهی و تخم مرغ در بازار حکایت دارد.