سوجیتز ژاپن، مطالعات فنی و اقتصادی« ورق فولاد چابهار» را برعهده گرفت

سوجیتز ژاپن، مطالعات فنی و اقتصادی« ورق فولاد چابهار» را برعهده گرفت

به گزارش ماین نیوز، این تفاهمنامه بین کنیچی اومینه (Kenichi Omine) مدیر بخش پروژه ها و زیرساخت های سوجیتز و مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو به امضا رسید.در این مراسم که تعدادی از مدیران این شرکت ژاپنی نیز حضور داشتند، اومینه، امضای این سند را گامی تازه و شروع مرحله ای جدید از همکاری با بخش صنایع معدنی ایران عنوان کرد. وی جایگاه منطقه آزاد چابهار را در توسعه فولاد مهم ارزیابی و تصریح کرد: با این سند همکاری، مطالعات فنی و اقتصادی پروژه تولید ورق را انجام خواهیم داد. این مدیر سوجیتز یادآور شد: طی 4 دهه گذشته در بخش های سنگ آهن،‌ نفت و پتروشیمی در ایران فعالیت داشته ایم.مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو نیز گفت: این امر در راستای امضای تفاهم همکاری 10 میلیارد دلاری ایران و ژاپن است که سال گذشته بین دو کشور به امضا رسید.وی ادامه داد: طبق این سند همکاری، طرف ژاپنی مطالعات فنی و اقتصادی مورد پذیرش بانک (Bankable Feasibility Study) را انجام می دهد تا بتوان برای تامین مالی پروژه، از سیستم بانکی ژاپن استفاده کرد.کرباسیان تاکید کرد: در واقع طرح جدید، به مرحله پس از آهن اسفنجی فولاد چابهار مربوط است به طوری که به به دنبال ساخت کارخانه آهن اسفنجی، طرحی با همکاری این شرکت ژاپنی برای تولید ورق فولادی به اجرا در می آید و بدین ترتیب شاهد تکمیل زنجیره تولید در مجتمع فولاد چابهار خواهیم شد.رییس هیات عامل ایمیدرو همچنین اظهار داشت: وجود ذخایر قابل اتکا سنگ آهن، گاز فراوان، ‌نیروی کار ماهر و بازار مصرف در داخل و نیز کشورهای همسایه، شرایط مناسبی برای رشد تولید فولاد ایران تا 55 میلیون تن فولاد ایجاد کرده است.طرح فولاد چابهار در دو فاز 1.6 میلیون تنی آهن اسفنجی و فولاد خام تعریف شده که مدتی است مراحل آغازین فاز نخست، اجرایی شده است. در حل حاضر نیز ایمیدرو طرح بخش تولید ورق فولادی را پیش رو قرار داده است.

به گزارش ماین نیوز، این تفاهمنامه بین کنیچی اومینه (Kenichi Omine) مدیر بخش پروژه ها و زیرساخت های سوجیتز و مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو به امضا رسید.در این مراسم که تعدادی از مدیران این شرکت ژاپنی نیز حضور داشتند، اومینه، امضای این سند را گامی تازه و شروع مرحله ای جدید از همکاری با بخش صنایع معدنی ایران عنوان کرد. وی جایگاه منطقه آزاد چابهار را در توسعه فولاد مهم ارزیابی و تصریح کرد: با این سند همکاری، مطالعات فنی و اقتصادی پروژه تولید ورق را انجام خواهیم داد. این مدیر سوجیتز یادآور شد: طی 4 دهه گذشته در بخش های سنگ آهن،‌ نفت و پتروشیمی در ایران فعالیت داشته ایم.مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو نیز گفت: این امر در راستای امضای تفاهم همکاری 10 میلیارد دلاری ایران و ژاپن است که سال گذشته بین دو کشور به امضا رسید.وی ادامه داد: طبق این سند همکاری، طرف ژاپنی مطالعات فنی و اقتصادی مورد پذیرش بانک (Bankable Feasibility Study) را انجام می دهد تا بتوان برای تامین مالی پروژه، از سیستم بانکی ژاپن استفاده کرد.کرباسیان تاکید کرد: در واقع طرح جدید، به مرحله پس از آهن اسفنجی فولاد چابهار مربوط است به طوری که به به دنبال ساخت کارخانه آهن اسفنجی، طرحی با همکاری این شرکت ژاپنی برای تولید ورق فولادی به اجرا در می آید و بدین ترتیب شاهد تکمیل زنجیره تولید در مجتمع فولاد چابهار خواهیم شد.رییس هیات عامل ایمیدرو همچنین اظهار داشت: وجود ذخایر قابل اتکا سنگ آهن، گاز فراوان، ‌نیروی کار ماهر و بازار مصرف در داخل و نیز کشورهای همسایه، شرایط مناسبی برای رشد تولید فولاد ایران تا 55 میلیون تن فولاد ایجاد کرده است.طرح فولاد چابهار در دو فاز 1.6 میلیون تنی آهن اسفنجی و فولاد خام تعریف شده که مدتی است مراحل آغازین فاز نخست، اجرایی شده است. در حل حاضر نیز ایمیدرو طرح بخش تولید ورق فولادی را پیش رو قرار داده است.