سلطه چشم‌بادامی ها بر بازار کفش دست دوز/ پرشدن جیب فروشنده ها با زحمت کفاشان

سلطه چشم‌بادامی ها بر بازار کفش دست دوز/ پرشدن جیب فروشنده ها با زحمت کفاشان

میزان نوشت: بازار فروش کفش ایرانی در پی ورود کفش‌های چینی و نامرغوب با رکود شدیدی همراه شده و در این بین تولیدکنندگان کفش چرم دست دوز را با مشکلاتی روبرو کرده است.

میزان نوشت: بازار فروش کفش ایرانی در پی ورود کفش‌های چینی و نامرغوب با رکود شدیدی همراه شده و در این بین تولیدکنندگان کفش چرم دست دوز را با مشکلاتی روبرو کرده است.