تهیه گزارش حادثه ساختمان پلاسکو/ ارایه گزارش به هیات وزیران

تهیه گزارش حادثه ساختمان پلاسکو/ ارایه گزارش به هیات وزیران

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، مصوبه شورا درباره ماموریت به این دو بخش برای تهیه گزارش حادثه ساختمان پلاسکو و ارایه آن به هیات وزیران، ابلاغ کرد.

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همچنین دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، مصوبه شورا درباره ماموریت به این دو بخش برای تهیه گزارش حادثه ساختمان پلاسکو و ارایه آن به هیات وزیران، ابلاغ کرد.