چالش‌های روابط اقتصادی ایران با عراق/بن‌بست در حوزه خدمات فنی-مهندسی

چالش‌های روابط اقتصادی ایران با عراق/بن‌بست در حوزه خدمات فنی-مهندسی

مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور عراق گفت: اگر مسائل امنیتی عراق حل و موصل آزاد شود، بر روی پروژه‌های اقتصادی این کشور جنگ اقتصادی آغاز می‌شود.

مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور عراق گفت: اگر مسائل امنیتی عراق حل و موصل آزاد شود، بر روی پروژه‌های اقتصادی این کشور جنگ اقتصادی آغاز می‌شود.